Културни и образователни институции се събират, за да отбележат 200 години образователно дело в Райково

Културни и образователни институции се събират, за да отбележат 200 години образователно дело в Райково

Културни и образователни институции се събират, за да отбележат 200 години образователно дело в кв. Райково – ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, ППМГ „Васил Левски“, ДГ „Родопчанче“, ДГ „Славейче“, НЧ „Балкански просветител“ и НЧ „Орфееви гори“. „Образователното дело в Райково е дело на всички тези институции, затова заедно, с подкрепата и на Държавен архив – Смолян, проведохме няколко срещи, за да уточним как да бъде чествана тази кръгла годишнина. Успяхме да съберем достатъчно документални материали, които да бъдат използвани. Идеята ни е до края на 2021 година да се изготви изложба, филм и вестник в електронен и хартиен вариант, които да включват фрагменти от 200 годишната история на образователното дело в квартала, за което принос имат и училища, и детски градини и читалища“, каза зам. директорът на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ Йорданка Коджаколева. Освен това се предвижда и създаването на съвместно лого, което да запечата тази достолепна годишнина.

Райково е културнопросветен и общественоикономически център в Среднородопския край. Горнорайковското училище започва съществуването си от 1820 година, като първоначално се помещава в няколко отделни къщи. То е тип килийно и обучението в началото се води на гръцки език. Първото българско училище, което си поставя целта да се отдели от гърцизма, да се преподава на български език и да развие българската култура и писменост, отваря врати на 1 септември 1842 година с учител Рада Казалийска. Училището, имащо вече светски характер. Райковци ратуват за по-съвремена и напредничава просвета, затова през 1870 година известният Горнорайковски родолюбец и първенец Данаил Костов довежда учителя Марко Савов от Карлово, който поставя началото на по-модерно съвременно училище. И днес, 200 години по-късно, образователното дело в Райково има достойни последователи във всички  сфери на науката, културата и технологиите.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре