Лесоинженери от ЮЦДП се запознаха с опита и практиките на Италия в отглеждането на тополови култури

Лесоинженери от ЮЦДП се запознаха с опита и практиките на Италия в отглеждането на тополови култури Лесоинженери от ЮЦДП се запознаха с опита и практиките на Италия в отглеждането на тополови култури

Лесоинженери от ЮЦДП-гр. Смолян и служители от териториалните поделения на предприятието посетиха Центъра за изследвания на тополите в гр. Казале Монферато. Целта на работната среща бе да се запознаят с опита и практиките в тополовъдството на Италия-страна, известна с дългогодишните си традиции в отглеждането на тополови култури.

По време на визитата българската група опозна историята и дейността на центъра, а именно клоновата селекция и създаване на нови хибридни клонове тополи.

При подбора и селекцията се цели да се създадат клонове с по-добри качества, по-бърз растеж, по-висока устойчивост на болести и вредители, по-добра адаптация към променящите се климатични условия – устойчивост на засушавания.

„Създаването и регистрирането на нов селектиран клон е дълъг и сложен процес, който отнема минимум 30 години. Тази дейност в Центъра в Казале Монферато не е спирала в последните години, като в резултат са селектирани и регистрирани няколко нови клона хибридни тополи. Практическите дейности се извършват в опитните площи (180 хектара) на Центъра“, разказа инж. Елин Лилов-лесоинженер в ЮЦДП.

Домакините от Италия  са създали организация за посещение на създадени тополови култури от различни клонове. На терен българските специалисти са проследили разликите в производителността и растежа на някои от новите клонове, съдадени от Центъра – „Тукано“ и „Дива“, в сравнение с най-използвания, масово разпространен  у нас клон „И 214“. Впечатляваща е била и демонстрацията на терен в разликата в производителността на две култури, създадени от един и същ клон, едната с извършвано поливане, а втората без поливане.

На работната среща са били обсъдени и различните отгледни дейности, извършвани в тополовите култури, както и начините на поливане, което е от огромно значение за техния растеж, производителност и здравословно състояние.

Създаването и отглеждането на тополови култури в развитите страни е от съществено значение за бързото производство на дървесина за нуждите на промишлеността, с цел намаляване на натиска върху естествените гори.

На територията на ЮЦДП- гр. Смолян в последните години голяма част от залесяванията са именно за създаване на тополови култури. Най- често срещаните трудности в работата при отглеждане на тополите са  липсата на съвременна техника и механизация за обработка на площите, както и проблеми с прихващането и здравословното състояние на създадените култури, свързани с промените в условията на тополовите месторастения – понижение на нивото на подпочвените води, промени в климатичните условия – все по-чести дълги периоди на засушавания.

Лесоинженерите смятат, че успешно могат да пренесат италианския опит в отглеждането на тополови култури и на територията на стопанствата на ЮЦДП-гр. Смолян.

След разрешение на ИАГ, през пролетта на тази година, в ДГС Пазарджик ще бъдат създадени маточници от три нови хибридни вида тополи, доставени от Италия.
 
Източник: ЮЦДП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре