Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“

Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“ Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“ Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“

Клуб на жените Родопчанка гр.Смолян проведе информационен ден по новостартирания проект, финансиран от бюджета на община Смолян с наименование Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба в споделеното женско пространство в Смолян“. С участието си в проекта, разработващият екип си постави 3 цели:

1. да популяризира чудния свят на родопските багри.

2.  да насърчи творческите дарби на участниците.

3. Да осмисли лятната ваканция на учениците, като им предложи приятно прекарванена времето, прилагайки творческите си дарби и умения.

Темата „Родопски багри” дава възможност на децата и учениците за творческа интерпретация на природата, миналото, родопски митове и легенди, етнографски мотиви (обичаи, носии, бит),  паметници на културата,  фолклор, мултиетническа среда и др. Това ще вдъхнови участниците да се вгледат в красотите на Родопите, да повишат знанията си за местния фолклор, за традициите, за паметниците на културата, за миналото и настоящето, като всичко това да пресъздадат в рисунки.

Основните проблеми и нужди, които налагат изпълнението на проекта са породени отниската мотивация на децата и младежите да участват активно в откриване и развитие на собствените си дарби.

Според регламента на конкурса в него могат да участват всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 г. Участниците ще са разделени на две възрастови групи:

От 6 до 10 г.;

От 11 до 19 г.

Критерии за оценка на творбите:

Съответствие на творбата с темата на конкурса;

Креативност и оригиналност за пресъздаване на идеята;

Компетентно жури ще класира по една творба за I -во, II-ро и III-то място в двете възрастови групи. Всички участници ще получат удостоверение за участие.

В началото на м. септември 2022г. ще бъдат обявени всички наградени участници и ще бъде открита изложба с творбите, получени в рамките на конкурса.

Постоянната експозиция ще бъде в Свободното женско пространство на Клуб на жените „Родопчанка“ в Дом на техниката, ет. 3. При желание може да гостува в заявили интерес училища.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре