Медийни услуги: необходими са еднакви правила за телевизията и интернет за по-добра защита на децата

Медийни услуги: необходими са еднакви правила за телевизията и интернет за по-добра защита на децата

Децата трябва да получават еднаква защита, независимо дали гледат телевизия, споделено видео или уеб-стрийминг филм, заявиха евродепутатите от комисията по култура и образование.
Членовете на комисията по култура и образование към ЕП призоваха за затягане на разпоредбите за закрила на детето в правилата на ЕС относно аудиовизуалните медийни услуги, както и при рекламирането и популяризирането на европейските аудиовизуални продукции. Предложенията им все още предстои да бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.
Защита на децата от насилие, омраза, тероризъм и вредна реклам
Евродепутатите настояват платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат коригиращи мерки, ако потребителите маркират каквото и да е съдържание като подтикващо към насилие, омраза или тероризъм. За тази цел дигиталните платформи трябва да въведат лесен за използване механизъм, който да позволява на потребителите да докладват за съдържанието и да бъдат информирани за взетите мерки.
Членовете на ЕП предлагат забрана за рекламиране и позициониране на продукти за тютюн, електронни цигари и алкохол в детските телевизионни програми и платформите за видеосподеляне.
Докладчикът Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) заяви: „Един от основните ни приоритети е защитата на непълнолетните. Предлагаме адаптиране на някои от правилата, които се прилагат по отношение на телевизионните програми и на интернет услугите, като правилата за рекламиране, продуктово позициониране и спонсорство. Рекламирането в програми, насочени към детска аудитория, ще бъде ограничено, разрешено само в минимална степен или ще забранено изцяло.“
Нови квоти за телевизионна реклама
Членовете на ЕП се споразумяха за нови правила за телевизионната реклама, налагащи максимална дневна квота от 20%, като операторите ще имат възможност сами да регулират периодите на рекламните си паузи.
Квота от 30% за съдържание на европейски продукции в платформите за видео по заявка
За да отразят културното многообразие на Европа, евродепутатите призоваха за 30% квота от европейски продукции в каталозите на платформите за видео по заявка, вместо предложените от Европейската комисия 20%. Тази квота трябва да включва продукции на съответните езици на държавите, в които те се разпространяват.
Съгласно изменените правила държавите членки на ЕС биха могли да поискат от платформите за видео по заявка да допринесат финансово за развитието на европейските аудиовизуални продукции, като инвестират директно в съдържание или чрез участие в национални фондове. Техният принос трябва да бъде пропорционален на приходите им в страната, към която допринасят.
Докладчикът Петра Камереверт (С&Д, Германия) заяви: „Увеличаването на квотите за предложения за видео по заявка не гарантира задължително стимулирането на ново европейско аудиовизуално съдържание, но е ясен сигнал за политиката на ЕС. Такава квота би трябвало да е постижима и не следва да бъде в тежест за никого. В същото време искаме да дадем възможност на страните членки да задължат платформите за видео по заявка да финансират националните филмови фондове, което, от своя страна, може да стимулира производството на нови европейски произведения.“
Следващи стъпки
Парламентът ще реши на 15 май на пленарно заседание в Страсбург дали да започне междуинституционални преговори за окончателното одобрение на законодателството въз основа на предложенията на Комисията. Съветът възнамерява да приеме своя мандат за преговори на 23 май.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре