МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ  ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

В навечерието на новогодишните празници рязко се увеличава вероятността от възникване на пожари на обществени места или в частни домове, като най-честите причини са: паленето на свещи или бенгалски огън по елхите; ползване на пиротехнически изделия - ракети, пиратки или фойерверки.

 

За недопускане на инциденти РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян напомня да се спазват следните препоръки за безопасност:

- Коледните елхи трябва да бъдат здраво закрепени и да се поставят далеч от пердета или други горими материали;

- Да не се поставят в непосредствена близост до отоплителни и нагревателни уреди;

- По тях да не се палят свещи и бенгалски огън;

- Да не се използват саморъчно изработени електрически ефекти;

- Да не се оставят малки деца да играят без наблюдение около елхите;

- Използването на фойерверки да става само под контрола на възрастни и съгласно указанията на фирмата-производител.

- Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с тежки последици! Техният интерес трябва да бъде задоволен с разяснение на ползата от огъня и вредата от пожари. Не им разрешавайте да си играят с кибрит или сами да палят свещи. Не ги оставяйте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!;

- Складирани горими вещи и материали на балконите представляват опасност при попадане на фойерверки, сигнални ракети или други небрежни действия.

 

При необходимост, незабавно потърсете помощ на телефона за спешни повиквания - тел. 112!

 

Ръководството на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян Ви желаят весели празници, спорна и щастлива Нова година! Нека топлината на новогодишния огън да остане само в сърцата ни!

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре