Menu
Петък, 13 Октомври 2017 18:36

Мерки за недопускане на пожари през отоплителния сезон

Написана от

I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
* Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
* При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите!
* Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
* Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
* Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност да не се ползват разклонители, ако обстоятелствата налагат това същите да бъдат стандартни!
* Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
* Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
* При пожар, уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Съществува опасност от токов удар с фатални последици!

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА)
При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
* Отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали!

* Задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда!

* Стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки!

* Комините трябва да са измазани отвън и отвътре и да нямат фуги!

* Комините на сградата се почистват от налепи и сажди периодично в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно. Почистването се извършва само с механични средства!

* Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден!

* Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

* Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали!

* Средствата за запалване на печките - кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места! Упражнявайте постоянен надзор над децата! Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!

При забелязване признаци на пожар или други опасности, в които се застрашава живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

 

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!
Прочетена 624 пъти

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!