Международен ден на слепите – 13 ноември

Международен ден на слепите – 13 ноември

Най-големият проблем, пред който са изправени незрящите хора у нас, е достъпността на външната среда, коментираха за БТА от Съюза на слепите в България по повод днешния Международен ден на слепите - 13 ноември. От организацията нямат точна статистика за броя на незрящите в страната, но към 1 януари техни членове са над 11 000 души с над 71% нарушено зрение.

Международният ден на слепите - 13 ноември се отбелязва от 1984 г. по инициатива на Световната здравна организация. На този ден се чества годишнина от рождението на френския педагог Валантен Аюи (1745-1822), положил основите на световното обучение на слепите. Той е и основател на първия в света интернат за слепи през 1785 година в Париж.

Нормативната база е уредена много добре, но проблеми се появяват при изпълнението и контрола, отбелязаха от Съюза на слепите в България. Като пример за лошо изпълнение дадоха специализираната маркировка на тротоари (тактилни ивици), която завършва в някоя сграда. Слепите хора се объркват и от сигнализацията на светофарите, тъй като звукът се чува и от лявата, и от дясната страна, което ги затруднява да се ориентират.

Безценна помощ за ориентацията и придвижването им са кучетата-водачи. От фондация „Очи на четири лапи", които обучават животните за целта, досега са създали 73 двойки от куче-водач и сляп човек, разказаха за БТА от неправителствената организация. На годишна база организацията няма възможност да създава повече от десет двойки. И в момента десетина души чакат куче-водач, информираха от фондацията.

Достъпна градска среда за хора с увреждания по-трудно би се постигнала в Смолян заради специфичния релеф и тесните улици, коментира Илия Семерджиев, второкурсник в специалността „История и география" във филиала на ПУ „Паисий Хилендарски" в Смолян, студент с отличен успех и изключителна памет, загубил зрението си като дете. Би трябвало поне да бъде облекчен достъпът до сградите на Общинската и Областната администрации, смята студентът. Уроците чува чрез специализиран софтуер, който възпроизвежда звуково всички текстови файлове. Благодарение на дигиталните технологии има възможност да продължи образованието си като пълноценен студент и на 55 г. Помага си и с приложение за хора със затруднено зрение на смартфона.

Обучението на незрящ студент във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски" в Смолян е един от примерите, че образователната ни система е приобщаваща за интеграцията на хора с увреждания, смята доц. Мариана Ламбова, преподавател в университетския филиал. Според нея държавата би следвало да бъде по-ангажирана към професионалната интеграция на талантливи и кадърни специалисти сред хората с увреждания.
Източник: КРОСС
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре