Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове

Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове

Министерството на труда и социалната политика стартира процедура за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване и избор на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България - градове от райони на планиране по NUTS-2 - за изграждане на 6 (шест) фокус-точки, във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика” (наричан по-долу за краткост „Проекта”), съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

Обявата е публикувана на официалната страница на Министерство на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika

Крайният срок за подаване на офертните предложения е до 17,30 ч. на 11 октомври 2022 г.

 

Снимка: БНР

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре