Министерството на здравеопазването търси най-здравия бивш пушач на 2011-та

riokoz_smolyan_002Най-здравия бивш пушач на 2011 г. ще търси конкурс на Министерството на здравеопазването. Целта на общонационалната инициативата е да се насърчат все повече пушещи в България да се разделят с вредната привичка, съобщи  Деница Иванова, ст. експерт „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, РЗИ – Смолян.
Зависимостта от цигарите отдавна е призната от специалистите за заболяване сама по себе си. Тя присъства и в Международната класификация на болестите (МКБ – 10). А както и неспециалистите знаят, пушенето лежи в основата на десетки други болести – дихателни, сърдечно-съдови, злокачествени и т.н. Освен в сферата на здравето, тютюнопушенето влошава качеството ни на живот и в много други области. Затова всеки шанс да откажем цигарите е крачка към решаването на всички тези проблеми.
Конкурсът „Най-здрав бивш пушач на 2011 г.” се състои от 2 части. Първият етап ще продължи до 30 юни 2011 г. В този период участниците трябва да изпратят медицински документи, които свидетелстват за вредата от употребата им на цигари. Вторият етап на конкурса обхваща месеците от юли до октомври включително. Тогава кандидатите за титлата „бивш пушач” трябва предоставят собственоръчно написана декларация, че вече не пушат, както и данни, доказващи подобрение на здравето.
Съревнованието ще протече в следните групи: бременни и кърмещи жени, медицински специалисти, педагози, работодатели, граждани с друго занятие.
За победителите в конкурса ще има много предметни награди. Те ще получат също почетен знак и предложение за партньорство по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2011 – 2015 г.
Повече информация за регламента на конкурса желаещите могат да се намерят на сайта на Регионалната здравна инспекция – Смолян www.riokoz-smolyan.com.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре