МИР обявява имената на 836 компании, които ще получат 85 млн. лв. за енергийна ефективност

МИР обявява имената на 836 компании, които ще получат 85 млн. лв. за енергийна ефективност

Имената на компаниите вече са обявени на страниците на ОПИК и eufunds.bg  

Бенефициентите по 836 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 85 млн. лв. за енергийна ефективност вече са обявени на страниците на ОПИК и eufunds.bg. Става дума за сключени по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Припомняме, че на 16 септември 2022 г. по тази процедура зам.-министър Надя Христова подписа 692 договора за над 70 млн. лв. чрез иновативна услуга за автоматизирано групово подписване на голямо количество договори. Седмица по-късно се състоя и подписването на втория транш договори – 144 бр. за 14,5 млн. лв.

Общият бюджет на процедурата е 136 млн. лв. Подаването на проектните предложения приключи на 23 май 2022 г., като кандидатствалите компании са общо 982 за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв. Предприятията са от преработващата промишленост. Проектите на част от тях не бяха одобрени за финансиране, поради това, че не отговарят на критериите.

В зависимост от нуждите си спечелилите компании ще получат между 25 000 лв. и 150 000 лв., като едно от условията е да имат 50% собствено участие. Със средствата ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

Бенефициентите по 836 договора са обявени:

На страницата на ОПИК в раздел „Новини“ - https://www.opic.bg/news/84-646-140-73-leva-e-razmert-na-bezvzmezdnata-finansova-pomoshch-predostavena-prez-mesets-septemvri-2022-g-po-protsedura-bg16rfop002-6002-vzstanovyavane-na-msp-chrez-podobryavane-na-energiynata-efekt

и в раздела на процедурата - https://www.opic.bg/procedure/bg16rfop002-6002-vzstanovyavane-na-msp-chrez-podobryavane-na-energiynata-efektivnost

На Единния информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/10920
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре