Младежка конференция EYE20201: младите хора предлагат своите решения за бъдещето на Европа

Младежка конференция EYE20201: младите хора предлагат своите решения за бъдещето на Европа

•          Младежи от цяла Европа се събраха в Страсбург, за да обсъдят как да очертаят бъдещия ЕС

•          Конкретните предложения ще бъдат включени в Конференцията за бъдещето на Европа

•          10 000 участници, 2000 идеи, 160 дейности по време на събитието

Рециклирането, многоезичието, върховенството на закона и стремежът към федерална Европа бяха сред основните идеи на 10 000-те млади участници.

Срещата на европейската младеж (наричана още „Европейско младежко събитие“ или EYE) се проведе на 8 и 9 октомври, като 5000 млади хора присъстваха в Европейския парламент в Страсбург, а други 5000 - онлайн, за да обсъдят повече от 2000 идеи за очертаване на бъдещето на Европа.

Включване на идеите на европейската младеж в Конференцията за бъдещето на ЕС

 

Процесът на младежки консултации за Конференцията за бъдещето на Европа започна през май 2021 г., в сътрудничество с общоевропейски младежки организации и събра повече от 2000 идеи за бъдещето на Европа чрез онлайн платформата youthideas.eu.

Сред предложенията, представени в рамките на EYE2021, участниците изложиха конкретни идеи за улесняване на рециклирането в ЕС, за повишаване на ефективността на така наречената процедура по член 7 за защита на ценностите на ЕС, както и за реформиране на езиковото обучение в училищата с цел насърчаване на многоезичието. С оглед на това, че изменението на климата, COVID-19 и опасенията за международната сигурност бяха определените от младежките представители като сериозни предизвикателства пред ЕС, те излязоха с предложения за по-федерална Европа, както и с идеи за повишаване на отговорността на предприятията относно техния принос към изменението на климата.

Двадесетте най-популярни идеи от EYE2021 ще бъдат представени от двама млади участника на следващата пленарна сесия на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще се проведе в Страсбург на 22-23 октомври 2021 г.

Пресслужба на Европейския парламент

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре