Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за санирането

Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за санирането Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за санирането
Много голям интерес от страна на смолянчани към информационната среща за разясняване на условията, при които Сдруженията на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.
 
Срещата започна днес в 17 часа и експерти от община Смолян разясняват въпросите на хората относно кандидатстването по тази програма.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре