Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места в областта

.

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец АПРИЛ 2024 г.  ще бъдат посетени следните населени места:

Община Девин

село Беден                 10.04.2024 г.  10:00 часа

село Брезе                  10.04.2024 г.  11:15 часа

Община Смолян

село Полковник Серафимово    17.04.2024 г.  09:00 часа

село Фатово                                17.04.2024 г. 10:30 часа

село Габрица                              17.04.2024 г. 11:30 часа

Община Баните

село Босилково        24.04.2024 г. 10:30 часа

село Давидково        24.04.2024 г. 11:45 часа

село Стърница          24.04.2024 г. 13:15 часа

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре