Модернизират една от най-посещаваните пещери в България

Модернизират една от най-посещаваните пещери в България

Сдружение Туристическо дружество "Родопея“, което стопанисва "Ягодинската пещера“ изпълнява проект: "Модернизация, популяризиране и експлоатация на пещери", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020. 

По проекта в партньорство работят три организации - от гръцка страна Община Неа Зихни, пещера Алистрати S.A. и Общинско социално предприятие на Просоцани и с Община Мадан, от българска страна. Крайният срок за изпълнение на проекта е  31 декември тази година. Стойността за усвояване от “Ягодинската пещера“ е 150 000 евро.

Генчев обясни, че по проекта в пещерата е монтирано ново осветление, ел. захранване с агрегати, ще има аварийно захранване. "Ще бъдат подменени всички стари парапети, ще се поставят 14 камери, ще има телефонизация към екскурзоводите. Ще може да се говори с колегите в пещерата, ще има и озвучаване. Пред пещерата ще бъдат поставени два големи екрана. На единия ще бъде показан начин на работа, а на другия ще се виждат в реално време кадри от пещера Алистрати. ОТ друга страна на входа на гръцката пещера ще има екрани, които пък ще показват кадри от "Ягодинската пещера“.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са да поддържа и да повишава интереса към посещението на пещери, да насърчава и подкрепя опазването на пещерите и да прилага иновативни методи, отнасящи се до технологиите за разпространение на придобитите знания и очертаване на значението на местата от спелеологичен интерес. Сред целите на проекта е и да се организират срещи и събития, включително обучение за повишаване на осведомеността по всички аспекти относно важността на опазването на пещерите и тяхното значение като обекти от природно наследство и научен интерес;

Проектът е насочен особено към използването на технологично усъвършенствани техники, които ще помогнат на органите за управление на пещерите да запазят обектите на природното наследство, да постигнат по-висок статут на туристическа дестинация и в крайна сметка да помогнат на туристическия сектор да продължи по пътя на устойчивото развитие. Добавена стойност се предвижда и в аспекти като инициативи, водещи до трансгранични културни събития, обмен на знания, човешки ресурси и добри практики, съвместни инициативи в бъдещи проекти и възстановяване на обекти.
 
Източник: Информацинна агенция Фокус https://www.focus-news.net/
 
Още снимки от ягодинската пещера , вижте:https://www.smolyandnes.com/galeriya/peshteri/yagodinska-peshtera-selo-yagodina?start=24
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре