МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и басейновите дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната.

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

Подробности за програмата могат да бъдат намерени на сайта на МОСВ на следния линк https://www.moew.government.bg/bg/mosv-dava-nachalo-na-svoyata-programa-politiki-za-mladejta-v-sferata-na-okolnata-sreda/?fbclid=IwAR2Lha-tZgxfXsktS9tTbVNFag4mZYugGwffxXYrJ0ezhxxDiAfHs37BFzg
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре