Музеят в Смолян с ново осветление

Музеят в Смолян с ново осветление

Регионалният исторически музей “Стою Шишков”, в Смолян ще се сдобие с ново осветление. Това ще стане факт благодарение на проект  одобрен за финансиране от Министерство на културата. Проектната идея цели музеят да засили своята привлекателност за разностранната си публика, която според интересите си гледа и слуша, усеща и съпреживява, участва в процеса на усвояване на знания и умения.

Голям интерес сред посетителите предизвикват не само постоянната експозиция „Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни“, а и временните изложби, инициативите, свързани с 18 май – Международен ден на музеите, Европейските дни на наследството, Европейска нощ на музеите, чествания на национални и официални празници, регионални и местни събития. 

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян разработи и с успех реализира две собствени музейни програми за работа с публики: „Музей, изкуство, развлечение“ и „Музеят – новото сценично пространство на Смолян“. 

През последните години музеят активизира дейността си в разработването и реализирането на разнообразни образователни програми, адресирани към различни възрастови, професионални и социални групи. Сред тях най-значителен е делът на онези музейни инициативи, които предоставят възможности за работа в ателиета, музейни проучвания и теренни изследвания, възпроизвеждане на автентични народни обичаи, виртуални уроци с българските училища в чужбина, музейни игри. 

За нов модерен музеен показ на топ експонатите в музея, на временните изложби, на инициативите и образователните програми е необходимо осигуряване на специализирано осветление, което да отговаря на съвременните изисквания, с цел по-качественото им представяне. Проектът ще помогне за изявата на културното наследство като уникален ресурс, който може и трябва да се използва като фактор за устойчиво развитие, за изразяване на идентичността ни като народ, на нашата  история, традиция и култура.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре