На 01 април от 11:00 часа чрез задействане на акустични сигнали ще се проведе тестване на НСО

Град Смолян
На 01 април 2024 година от 11:00 часа чрез задействане на акустични сигнали ще се проведе тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност (НСО). Тестове на НСО се провеждат два пъти годишно – в първите работни дни на месеците април и октомври, като сигналът се задейства от 11:00  часа.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре