На 1 октомври  2021г. се навършват 130 години от рождението и 50 години от смъртта на д-р Алекси Петров Фадеев  

Д-р Алекси Петров Фадеев

Кой е д-р Алекси Фадеев? Той е „име легенда”, оставил дълбоки следи в историята на здравното дело в Девин и в Девинския район.

Роден е на 1 октомври 1891г. в Москва. Завършва медицина в Московския медицински факултут през 1918г. Тъй като е питаел добри чувства към България, през 1921г. се преселва в нашата страна и остава до края на живота си.

С пристигането си започва работа като строителен работник в София и по това време получава разрешение да посещава Александровската болница и да присъства на визитации, където лекарите го оценяват високо и му дават препоръки да упражнява лекарската си професия в България. С Указ № 107 на цар Борис ІІІ от 10 юни 1926г. получава постоянно местожителство в страната и работи като квалифициран лекар в Сандански, Новозагорско, Омуртаг и Крумовград. През 1939 г. е преместен като околийски лекар в Девин, където в тази глуха и изоставена провинция хората страдат от най-различни заболявания, а няма кой да им помогне.

Медикът  знае, че основен принцип в здравеопазването е профилактиката, и затова насочва усилията си в тази посока. Въпреки срещаните трудности и несгоди, д-р Фадеев е единственият лекар в Околията, който заедно с помощник – местен човек, обикалят селата и махалите, къде на кон, къде пеш по стръмните пътеки.Пред жителите изнася здравни беседи за предпазване от различните по това време заболявания, учи хората на хигиенни навици, същевременно прави медицински прегледи, при това напълно безплатно. Не са малко случаите, в които дава пари за лекарства на бедните хора.

Такъв щедър жест забравя ли се? Така той спечелва името на „незаменим лекар с голямо човешко сърце” и затова, измъчените от труд и немотия хора го обикват и ценят.

Годините се нижат, изпълнени с болки и страдания, но и с много радост и удовлетворение. С идването на новия обществено-политически строй след 9 септември 1944г. и особено през Втората световна война нещата не се променят. Новото навлиза бавно и трудно в отдалечената провинция.Това налага медикът да търси различни подходи, за да е още по-полезен  в своята хуманна дейност. Тогава се обръща към религията – изучава Корана, посещава джамиите, за да се сближи с местните хора и да промени нагласите им по здравни проблеми. Той е проявил голямо внимание към религиозните чувства на жителите, изповядващи исляма. Може би с това е спечелил тяхната обич и почит. Д-р Фадеев посещава организираните от властите събрания, на които призовава да се възстановят дружествата на Българския червен кръст, чиито активисти бяха първи помощници на здравните органи и имаха голям авторитет сред населението. В продължение на 20 години д-р Фадеев е бил неотменен председател на тази високохуманна  организация.

През 1952г. в страната се създават нов тип здравни заведения – Санитарно-епидемиологични станции. За гл.лекар на Околийската станция в Девин е назначен д-р Алекси Фадеев. Извършва се огромна по обем работа за хигиенизирането на населените места, за намаляване на най-разпространените по онова време заболявания и предотвратяване на епидемии, ликвидиране на въшливостта и др. Много усилия се положиха и за ликвидиране на неканените „гости” на човешкия организъм / различните видове глисти/ На опаразитените се даваха безплатни лекарства за лечение и проблемът се реши.

С новото административно деление на страната, когато Смолян става Окръжен град, д-р Фадеев е назначен за гл. лекар на работническа болница в Девин. Тук той разкрива своите организационни качества и успява да привлече необходимите висши и средни медицински кадри. След изпълнението на тази задача, отново е привлечен за гл.лекар на местната Санипедстанция, тогава клон на Окръжната.

През 1964г. , по здравословни причини, работи като епидемиолог и въпреки тежката операция през 1968г. не се пенсионира, а остава на работното  място до сетния си дъх. Личното му досие удостоверява, че от постъпването на работа, до създаването на Смолянски окръг / 1939 до 1959/ не е ползвал нито ден платен отпуск. Окръжният лекар д-р Д. Кабасанов го награждава с извънгранична командировка – до родния му град Москва. Обществото и властта му засвидетелстват още приживе голямата си благодарност с много награди – ордени и медали. Той е първият лекар от Смолянски окръг, удостоен с високото звание „Заслужил лекар на България”.А местната управа го удостоява със званието „Почетен гражданин на Девин”. На сградата на  Болницата в Девин е поставена паметна плоча с името на д-р Алекси Фадеев.

Атанас БЕШИРОВ

Смолян, кв. Райково

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре