На консултациите за РИК – Смолян политическите партии не постигнаха консенсус

На консултациите за РИК – Смолян политическите партии не постигнаха консенсус

Областният управител Недялко Славов откри и ръководи проведените днес консултации за състав на Районна избирателна комисия (РИК) 22– Смолян за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

        В консултациите участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както следва: Партия „ГЕРБ” – Николай Мелемов; Коалиция „БСП за България“ – адв. Милко Гавазов, Рабие Кьосева и Калин Коцев; Партия „ДПС” – Салих Аршински и Милен Журналов; Коалиция „Обединени патриоти” – Владимир Гърбелов и Борислав Киряков; Партия „Воля“ – адв. Венцислав Енев, и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ – Христо Камишев. В консултациите не участва представител на Коалиция „Реформаторски блок“.

         Областният управител уточни, че съгласно Изборния кодекс и Решение №8-ЕП/26.03.2019 г. на ЦИК, за 22 Избирателен район – Смолян, РИК се състои от 13 члена, включително председател, двама заместник-председатели секретар и членове. Извън този брой (13), партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисиите. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

        След констатиране редовността на внесените документи и настоящото присъствие на упълномощени представители в консултациите, областният управител представи разпределението на РИК 22 – Смолян, при спазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание към 19.03.2019 г., и присъствието на представител на една от коалициите, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от РБ: Партия ГЕРБ – 5 членове; Коалиция „БСП за България“ – 4 членове; Партия „ДПС” – 1 член; Коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове; Партия „Воля“ – 1 член; Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“ – 1 член.

         При така създадената ситуация, РИК 22 – Смолян се очертава да бъде с четен брой членове, следствие на което, съгласно Изборния кодекс, парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК. В случая, парламентарно представената партия с най-голям неоползотворен остатък е Партия „ДПС”, на която се дава още един допълнителен член. Така общият брой на РИК 22 – Смолян става 15 души.

        „За председателското място има две кандидатури от страна на Партия „ГЕРБ“ и Коалиция „БСП за България“; за зам.-председатели има направени предложения от Коалиция „Обединени патриоти” и Партия „Воля”, и за секретар от Партия „ДПС”.“, обобщи областният управител, след като представителите на партиите и коалициите направиха своите предложения.

        След проведените дебати, не беше постигнат консенсус за председателското място между представителите на двете партии  „ГЕРБ” и Коалиция „БСП за България“.

       Областният управител заключи, че на днешните консултации не е постигнато съгласие за състава на РИК 22 – Смолян и се разчита на разпределението, което ще направи ЦИК, съобразно представените документи.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре