На официална церемония в община Смолян, Никола Дамянов беше удостоен със званието “Почетен гражданин на Смолян”

На официална церемония в община Смолян,  Никола Дамянов беше  удостоен със  званието “Почетен гражданин на Смолян”
На официална церемония в община Смолян,  Никола Дамянов беше  удостоен със  званието “Почетен гражданин на Смолян”. Високото отличие му бе връчено от секретаря Момчил Николов.  „За мен е истинско удоволствие да изпълня едно от най-приятните задължения на кмета  Николай Мелемов, а именно да връча най-високото отличие на община Смолян. Пожелавам на г-н Дамянов много здраве, дълъг живот и всичко,  което е натрупал като знания, опит, мъдрост да успее да предаде на идните поколения, за да имаме достойни граждани, които някой ден да заслужат това голямо отличие”,  каза в приветствието си Николов. Председателят на Общинския съвет Славка Каменова прочете Решение № 154 от  13 април т.г. с  което съветниците  гласуваха  Дамянов  да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Смолян”.
 
nikola damyanov 1 nikola damyanov 2

„Това е най-високото признание не само за мен, но и за всеки гражданин на нашия град. Чувствам се като бучка захар в гореща вода. Приемам отличието като признание за свършената работа не от Никола Дамянов, а от ръководителя Никола Дамянов, който съумя през годините да изгради специалисти по всички клонове на науката, представени на територията на Родопите”, посочи при награждаването му популярния историк,  археолог, университетски преподавател , научен издател и  дългогодишен  директор на РИМ „Стою Шишков” в Смолян.
На официалната церемония присъстваха ръководството на община Смолян, съветници, колеги, приятели, семейството на Дамянов и др. Присъства и инициативният комитет, състоящ се от бивши кметове на общината и ръководители на културни и просветни институции. Те направиха  мотивирано предложение до кмета Мелемов,  Дамянов да бъде удостоен с високото отличие за  неговата активна и ползотворна професионална и обществена дейност, за приноса и заслугите му за развиване и укрепване на общината и областта и по повод неговата 80-годишнина.
 
nikola damyanov 4

Дамянов е роден на 06.05.1936 г. в гр. Девин. Идва в Смолян през 1960 г. и работи последователно в Инспектората на отдел „Просвета и култура” при ОНС , в Учителския институт и в системата на музеите  от 1968 до 2000 г.
В Учителски институт преподава общите исторически дисциплини, история на България и специален курс „Краезание на Средните Родопи” (КСР), в който включва резултатите от своите археологически изследвания. Поради големия интерес към КСР, Висшият учебен съвет при Министерството на просветата го утвърждава като редовна учебна дисциплина (1988 г.), която Н. Дамянов продължава да преподава десет семестъра в Славянския университет и Филиала на ПУ „П. Хилендарски” в Смолян.
През 1968 г. той  е назначен за директор на Родопския народен музей, който има два отдела: „Етнография” (Пангаловата къща) и „История” (Пампоровата къща). Тогава музеят няма нито една експозиция. В него работят четирима уредници: двама с висше и двама със средно образование, затова  Дамянов разработва и изпълнява програма за задочно и редовно обучение на местни кадри по археология, история, етнография, фолклор и др. Само 5 – 6 години след неговото назначаване като директор на Родопския народен музей постъпват млади специалисти, което позволява да бъдат разкрити отделите: „Археология”, „Възраждане и национално-освободителни борби”, „Фолклор”, „Фондове“ и др. За кратко време Родопският музей придобива структурата на Окръжен исторически музей – Смолян и изпреварва някои от водещите музеи в страната, които имат 60 – 70-годишна история.
 
nikola damyanov 5

Работата на  Дамянов е високо оценена от Министерството на културата и научните институти на БАН, поради което той е определен за регионален  координатор на Националната комплексна научно-изследователска програма „Родопи” (1979 г.).  И така в продължение на 10 години са обходени землищата проведени са стотици експедиции и археологически разкопки, обогатяват се фондовете на музея с нови 10 хил. музейни ценности, които със своите научни и художествени достойнства, защитават областната специфика на музея.
Тази мащабна научноизследователска работа на ОИМ – Смолян довежда до създаване на музеите в Мадан и Чепеларе, до откриване и официално регистриране в Министерство на културата на 14 музейни сбирки в градовете и в селата на областта. Така се стига до разкриване на Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство” – Смолян (ОД
„КИН”) с директор Никола Дамянов, който съвместява длъжността директор на ОИМ –Смолян с тази на директор на ОД „КИН” в продължение на 15 години. Освен успешното изпълнение на административно-управленските си задължения Никола  Дамянов има личен принос в научноизследователската и експозиционната работа.
Регистрирал е 180 антични и средновековни некропола (стари гробища), 34 от които е проучил при редовни и спасителни археологически разкопки. За първи път в археологическата наука открива в късно-средновековните некрополи веществени свидетелства за феномена криптохристиянство (скрито изповядване на християнската вяра зад фасадата на наложената мюсюлманска религия). Организира и провежда в Смолян симпозиум с международно участие (110 доклада и научни съобщения, публикувани в два научни сборника).
За заслугите му „в развитието на музейното дело в България” Никола Дамянов е първият и все още единствен в страната музеен работник, награден с отличието „Златен вeк” .

Виолета Филипова, Пресцентър на община Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре