Над 2000 безплатни винетки е издала РД „Социално подпомагане“ – Смолян до момента

Петя Пампорова

2 079 безплатни винетни стикера е издала РД „Социално подпомагане“ – Смолян до момента. Подадените заявления са общо 2 103, 19 от тях в момента се обработват, а на петима е отказана услугата. Това каза директорът на дирекцията Петя Пампорова. През цялата 2019 г. са издадени общо 3 202 безплатни винетки, 39 от кандидатите са получили отказ.

„Най-честата причина, поради която Дирекция „Социално подпомагане“ отказва да издаде безплатен винетен стикер е, че автомобила не отговаря на изискванията по закон. А те са следните:  обема на двигателя да е до 2000 куб. см и мощността до 160 конски сили“, обясни Пампорова. Право на безплатна електронна винетка имат хората с 50 и над 50 % увреждания, както и семейства отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст или до завършване на образованието, но не по-късно от 20 години.

Електронните винетки се издават от „Социално подпомагане“ целогодишно. „От тази година хората подават единствено заявление. Ние не искаме допълнителни документи от тях,  тъй като по междурегистровия обмен си получаваме всички необходими сведения, относно правоимането на даденото лице. Заявленията могат да се подадат освен на място в Дирекцията за социално подпомагане по постоянен адрес, и по електронен път или по пощата с обратна разписка“, каза още директорът Петя Пампорова.

Важно е да се отбележи, че безплатната електронна винетка не следва автомобила, тя се издава на лицето, което има право на услугата. В случай на промяна /продажба или бракуване на автомобила/, правоимащият трябва в срок от три дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка до изтичане валидността на старата.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре