Над 3 400 коледни елхи продадоха горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие

Над 3 400 коледни елхи продадоха горските и ловни стопанства на Южноцентрално държавно предприятие
3 436 коледни елхи са продали горските и ловни стопанства на ЮЦДП-Смолян през декември 2023 година. От тях 838 са закупени със запазена коренова система, а 2 598 са отсечени.
Живите дръвчета, предимно обикновен смърч и ела, са реализирани на цена от 3,50  до 65 лв. на брой, а отсечените -от 3,50 до 15 лв.
Най-много елхи са реализирани на пазара от стопанствата на ЮЦДП-Смолян на територията на област Пазарджик-2 024 броя, като 239 от тях са със запазена коренова система. Следват стопанствата в област Пловдив - 755 броя; област Смолян - 433 и област Кърджали - 222 броя. Най-много живи елхи са реализирани от ДГС „Смилян“, ДГС „Клисура“ и ДГС „Ракитово“.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре