Над 3 600 коледни елхи продадоха горските стопанства от Южноцентрално държавно предприятие

Снимка: ЮЦДП

3 646 коледни елхи са продали горските стопанства на ЮЦДП-Смолян през декември 2022 година. От тях 774 са закупени със запазена коренова система, а 2872 са отсечени.

Живите дръвчета, предимно обикновен смърч и ела, са реализирани на цена от 4 до 45 лв. на брой, а отсечените -от 3 до 40 лв.

176 коледни елхи са предоставени безвъзмездно на училища, детски градини и социални домове.

Най-много елхи са реализирани на пазара от стопанствата на ЮЦДП-Смолян на територията на област Пазарджик-2 607 броя, като 494 от тях са със запазена коренова система. Следват стопанствата в област Смолян -699 броя; област Кърджали -185 и област Пловдив-155 броя. Най-много живи елхи са реализирани от ДГС „Смилян“-186 броя, ДГС „Пещера“-180 и ДГС „Батак“-150 дръвчета.

 

Източник: ЮЦДП Смолян

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре