Над 90 служители на ЮЦДП се включиха в обучения за оказване на първа долекарска помощ в горите

Над 90 служители на ЮЦДП се включиха в обучения за оказване на първа долекарска помощ в горите Над 90 служители на ЮЦДП се включиха в обучения за оказване на първа долекарска помощ в горите Над 90 служители на ЮЦДП се включиха в обучения за оказване на първа долекарска помощ в горите

Над 90 служители от всички 35 териториални поделения и от централното управление на ЮЦДП-Смолян преминаха обучение за оказване на първа долекарска помощ в горите.

Инициативата е с цел повишаване капацитета на  служителите на ЮЦДП и териториалните поделения и прилагането на различни добри практики  на горската сертификация.

Обученията, организирани от ЮЦДП и природозащитна организация, се проведоха от 27.02 до 01.03.2023 г.. Презентациите включваха лекционен и практически модул. Представени бяха случаи, които могат да възникнат в ежедневието. Обучаващите лекари разясниха по достъпен и разбираем начин  как се  реагира в различните ситуации. Обученията преминаха при голям интерес от страна на служителите.

 

Източник: ЮЦДП

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре