Menu
Четвъртък, 16 Август 2018 19:49

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второто тримесечие на 2018 година

Публикувана от Прочетена 1990 пъти
Средна брутна месечна работна заплата по области през второто тримесечие на 2018 година Средна брутна месечна работна заплата по области през второто тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2018 г. се увеличават с 2.4% спрямо края на март 2018 г. и достигат 32.1 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения сектор - 3.3%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 35.5%, „Административни и спомагателни дейности” - с 25.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ - 20.7% и „Строителство” - с 12.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения” - с 33.4%, „Операции с недвижими имоти” - с 11.7% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 4.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 37.9 и 10.2%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.4% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 1.1%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.8% .

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2018 г. е 834 лв., за май - 833 лв. и за юни - 858 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 5.8% и достига 842 лв. при 1125 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 983 лв., а за частния - 797 лева.

Увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо първото тримесечие на 2018 г., е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 51.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” - 47.6% и „Строителство“ – 16.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Финансови и застрахователни дейности” - с 18.0%, „Административни и спомагателни дейности” - с 5.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 2.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 11.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство”, „Добивна промишленост”и „Образование”. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Операции с недвижими имоти” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2018 г., област Смолян е на 22-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 518 лв., София - 1118 лв., Стара Загора - 1 101 лв., Варна - 1 060 лв. и Враца - 1 057 лева.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!