Награждават данъчни служители с дългогодишен стаж

Награждават данъчни служители с дългогодишен стаж

По повод 30 години от създаването на данъчната администрация, петима служители от НАП Смолян отбелязват 30-годишен стаж в системата. Всички те получиха лични поздравителни адреси от изпълнителния директор на НАП Румен Спецов, връчени от директора на офиса Таньо Караманолов. Специалното събитие се състоя в офиса на НАП в Смолян. Търпение, уважение към професията, трудолюбие и честност са качествата, обединяващи всички 5 юбиляри на НАП Смолян.

Представяме Ви накратко и част от историята на данъчната администрация: Създадена е като самостоятелна структура на 11.10.1991 г. с две постановления на правителството. С тях се обособяват териториалните данъчни управления, данъчните служби и данъчните бюра и са определя числеността на администрацията. През 1993 г. се приемат устройственият и процесуалният закон. През март 2000 г. стартира проект за изграждане на Национална агенция за приходите /НАП/ за интегриране на функциите на данъчната администрация /ДА/ и функциите  по събиране на осигурителни вноски на Националния осигурителен институт /НОИ/.

От началото на 2010 г. в НАП се влива и Агенцията за държавни вземания. С тази промяна приходната агенция започва са събира всички публични и частни държавни вземания. НАП поема и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре