НАП продава на търг оръжия втора употреба, част от които за резервни части

НАП продава на търг оръжия втора употреба, част от които за резервни части

Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване 1397 броя огнестрелни оръжия втора употреба за почти 122 000 лв. Сред тях има ловни пушки, пистолети и други. Част от оръжията са иззети от МВР от собственици, чиито разрешителни са изтекли, а други са отнети с издаден акт от съд или прокуратура.

Предлаганите пушки и пистолети са разделени в общо 11 групи, като две от тях се състоят от оръжия, предназначени за резервни части.

Кандидат-купувачите могат да наддават за една или повече групи, като предложения за участие в търга се представят за всяка група поотделно в срок от 31 октомври до 3 ноември 2022 г. В същия срок може да се направи оглед на предлаганите оръжия в Централния оръжеен склад на МВР, където се съхраняват.

За участие в търга, който е насрочен за 8 ноември,  се допускат само лица, платили депозит 20 % от началната тръжна цена за съответната група и които притежават необходимите лицензи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

От началото на година публичните изпълнители от НАП Смолян са провели 122 търга с тайно или явно наддаване, като събраните суми от продажби възлизат на  близо 56 хил. лв.

Повече информация за условията и изискванията към участниците в търга може да бъде намерена в Портала за продажби на НАП

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре