Европейците са обезпокоени от кризата с разходите за живот и очакват допълнителни мерки от ЕС

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната грижа за 93% от европейците, следвани от заплахата от бедност и социално изключване (82%) Неотдавнашните кризи засилиха подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 72%…