Национална служба за съвети в земеделието ще проведе изнесени приемни в страната.

Национална служба за съвети в земеделието ще проведе изнесени приемни в страната.
Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане.
 
За Област Смолян планираните Приемни ще се проведат в следните дни:
 
- Златоград -  21.02.2023 г., от 10-12 ч.
- Неделино -   22.02.2023 г., от 10-12 ч.
- Баните -       23.02.2023 г., от 10-12 ч.
- Мадан -        24.01.2023 г., от 09-11 ч.
- Рудозем -     24.02.2023 г., от 11 -13 ч.
- Чепеларе -   27.02.2023 г., от 10-12 ч.
 
Източник: ОИЦ Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре