Националната литературна награда за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2016

Националната литературна награда за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2016
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ УСИН КЕРИМ ЧЕПЕЛАРЕ 2016
 
СТАТУТ НА КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ „УСИН КЕРИМ” - ЧЕПЕЛАРЕ 2016
 
Общи Условия:
Националната литературна награда за поезия „Усин Керим” е награда на Община Чепеларе.
Наградата се посвещава на големия български поет Усин  Керим.
Наградата се присъжда на всеки две години през месец октомври.
Кметът на Община Чепеларе определя жури, което включва изтъкнати поети.
Заседанията на журито се свикват от неговия председател, който осигурява необходимата организация и техническа документация.
Журито заседава при пълен кворум. Решението се взима с обикновено мнозинство.
Журито се запознава със стихосбирките, изпратени за участие в конкурса, и определя носителя на наградата в два етапа:

на първия етап, на заседание на журито се номинират 10 конкурсни стихосбирки, които ще се представят на заключителния поетичен конкурс-спектакъл;
на втория етап, се провежда заключителен конкурс-спектакъл. Той ще се състои на 14 октомври 2016 година от 18.00 часа в НЧ “Родопска искра”- Чепеларе. Авторите лично представят номинираните стихосбирки в рамките на 5 минути, по ред, изтеглен от предварителен жребий. Една от стихосбирките получава Националната награда за поезия „Усин Керим”.
 
Награден фонд:
Национална литературна награда за поезия „Усин  Керим“ - 1500 лв.
Награда на публиката - 500 лв.
 
Условия за участие:
За наградата за поезия „Усин  Керим” могат да кандидатстват български поети без възрастови ограничения.
В конкурса не могат да участват творци, които вече са били носители на Националната наградата за поезия „Усин  Керим”.
Авторите участват със стихосбирки с нови стихотворения, издадени през последните две години преди годината на връчване на наградата (2014 – 2015), като за целта изпращат на организаторите по 3 екземпляра.
 
Стихосбирките, участвали в конкурса не се връщат на авторите, а се даряват на Градската библиотека при НЧ „Родопска искра” – гр.Чепеларе.
Крайният срок за изпращане на стихосбирките за участие в конкурса за наградата „Усин  Керим” е 30 юни 2016 година на адрес:
Община Чепеларе
ул. „Беломорска”44Б
/за конкурса „Усин  Керим”/
4850 Чепеларе
 
Авторите изпращат точен адрес за кореспонденция и телефон за връзка.
Разходите по присъствието на авторите на заключителния конкурс-спектакъл е за тяхна сметка. Организаторите се ангажират да осигурят хотел в центъра на града с преференциална цена за участниците.
                                                                                 
ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА И ИНФОРМАЦИЯ
03051/ 82 73;  0885 211 127; 0882 423 111
 
Идеята за конкурса възникна през 2008 година, когато бе отбелязана 80-годишнината от рождението на поета Усин Керим. Конкурсът се провежда на всеки две години.
През 2010 г. се проведе Първи национален конкурс за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2010. Още през месец януари същата година бе разпространен статутът, изработен от Община Чепеларе, и до 01.05.2010 г. постъпиха 110 конкурсни стихосбирки. Жури в състав: председател - Найден Вълчев и членове Димитрина Равалиева и Димитър Танев, разгледа творбите и номинира 10 стихосбирки, които участваха в заключителния конкурс-спектакъл. Националната награда за поезия „Усин Керим” бе присъдена на Валери Станков за стихосбирката му „Аз съм светлият мъж към безкрая”. Фаворит на публиката стана младата поетеса Мария Рангелова със стихосбирката си „Цветя за котки”. Конкурсът премина на много високо ниво и получи отлична оценка от компетентните среди.
През 2012 г. се проведе Втори национален конкурс за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2012. Членове на журито този път бяха Янко Димов, Петър Китински и Петър Кицов. Номинираните от тях 10 стихосбирки участваха в заключителния конкурс-спектакъл. Националната награда за поезия „Усин Керим” бе присъдена на Георги Ралчев за стихосбирката му „Другият живот”. Стихосбирката „Време за елегии” на Димитър Златев получи наградата на публиката..
На 17.10.2014 г. в НЧ „Родопска искра” – гр. Чепеларе се състоя финалният кръг на третото издание на конкурса. В състава на журито работиха известните български поети Маргарита Петкова, Елена Алекова и Антон Баев. Националната награда за поезия „Усин Керим” бе присъдена на младия поет Мартин Спасов за стихосбирката му „Аз мога да цитирам тишина”. Той стана и носител на Наградата на публиката..
Конкурсът предизвиква все по-голям интерес поради факта, че авторите имат възможност да представят творбите си в непосредствен контакт с публиката. Наградата представлява една възможност за тях да продължат да творят и да издават стиховете си.
Четвъртото издание на конкурса ще се проведе през 2016 година.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре