Menu

Нашият град в снимки


Смолян - стария център 13-11-2017
Смолян - стария център 13-11-2017
Паркинг или автосалон???
Паркинг или автосалон???
Абстрактно
Абстрактно
Понеделник, 12 Юни 2017 18:11

Научна конференция "Стопански и културен живот в Родопите и Тракия през ХIХ и ХХ в." ще се проведе в Смолян

Написана от
Научна конференция "Стопански и културен живот в Родопите и Тракия през  ХIХ и ХХ в." ще се проведе в Смолян снимка: Смолян днес!

ОБЩИНА СМОЛЯН

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“

   ДЪРЖАВЕН АРХИВ - СМОЛЯН

         БЪЛГАРСКО ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – СМОЛЯН

         БАН – РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН

ПОСВЕЩАВА СЕ НА

18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ГРАД СМОЛЯН

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

     СТОПАНСКИ И КУЛТУРЕН ЖИВОТ В РОДОПИТЕ И ТРАКИЯ ПРЕЗ Х1Х и ХХ в.

 Под патронажа на г-н Николай Мелемов – кмет на община Смолян

Смолян, 14 юни 2017 ГОДИНА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ПРОФ. ПЛАМЕН МИТЕВ

 

ПРОГРАМА

14 ЮНИ (СРЯДА) 2017 Г.

Зала 247 на Община Смолян

09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците.

09.30 ч. Поздравления към съорганизаторите и участниците от: г-н Николай Мелемов, кмет на Община Смолян; акад. Стефан Воденичаров и проф. Пламен Митев – научен ръководител на конференцията.

09.45 – 10.15 ч. Проф. д-р Светла Колева, доц. д-р Лучия Антонова (Институт по български език – БАН) – Нови езиковедски изследвания на Института по български език към БАН.

10.15 – 10.30 ч. Д-р Мария Спиридонова (РИМ – Кърджали, Художествен отдел „Станка Димитрова“) – Силата на вярата в период на изпитания в стенописната украса на църквата „Св. Възнесение“, с. Павелско.

 

10.30 – 10.45 ч. Д-р Владимир Димитров (НБУ) – Църквата в Сатовча, Неврокопско.

10.45 – 11.00 ч. Доц. д-р Георги Митринов (Институт за български език – БАН) – Лексика, свързана със сметководната дейност, в кондиката на църквата „Св. Георги“ в Пашмакли за периода от края на ХІХ и началото на ХХ век.

11.00 – 11.15 ч. Таня Марева (РИМ „Стою Шишков“ – Смолян) – Камбаните на смолянските църкви.

11.15 – 11.30 ч. Доц. д-р Христо Гиневски (ВСУ, Филиал Смолян) – Нови документи, разкриващи процеса на църковно-националните борби до 1912 г.

11.30 – 11.45 ч. Златка Петрова (РИМ „Стою Шишков“ – Смолян) – Свещеници-революционери от Райково, участници в Македоно-Одринското революционно движение и войните за национално обединение.

11.45 – 12.00 ч. Милен Камарев (РИМ – Кърджали) – Хамамът в стария Кърджали. Археологически проучвания и исторически бележки.

12.00 - 12.15 ч. доц. Цонка Оджакова (Опитна станция по земеделие и животновъдство – Смолян) – Овцевъдството в Родопите – перспективи за развитие.

12.15 – 12.30 ч. Костадин Чаталбашев (Клуб “Отворено общество” – Смолян)Развитие на транспортната инфраструктура в Средните Родопи след Освобождението 1878 г.

12.30 – 12.45 ч. Зоя Начева (Държавен архив – Смолян) – Документи за развитието на рудодобива в Родопите, съхранявани в Държавен архив – Смолян.

12.45 – 13.00 ч. Никола Чернев (Клуб “Бащино огнище” – Смолян) – Зараждане и развитие на електроенергетиката в Средните Родопи през първата половина на ХХ век.

13.00 – 13.15 ч. инж. Момчил Караиванов (Регионален академичен център на БАН – Смолян) – Аргументи за необходимостта от координирана, насочена и  допълваща политика за развитие на Смолянска област. Примери за координация и добри практики в планински територии и възможност за прилагането им.

Обедна пауза

14.00 – 14.15 ч. Гергана Димитрова (Държавен архив – Кърджали) – Мастанлийски окръжен съвет (1920-1934).

14.15 – 14.30 ч. Елена Стоянова (Държавен архив – Смолян) – Първите киноапарати в Среднородопието.

14.30 – 14.45 ч. Ели Попова (Държавен архив – Пловдив) – Сведения за училища и читалища в Смолянско по данни на Областната училищна инспекция – Пловдив.

14.45 – 15.00 ч. Светла Михайлова (РИМ – Кърджали) – Проблеми и решения при изграждането на “модерен закрит пазар” в Кърджали 1939-1944 г.: проектиране, строеж, обзавеждане.

15.30 – 15.45 ч. Вълчо Златилов (Държавен архив – Кърджали) – Начало и развитие на организираното физкултурно движение и спорта в Източните Родопи (1919-1944).

15.45 – 16.00 ч. Иванка Ангелова (Държавен архив – Кърджали) – Български общински театър в Гюмюрджина (1942-1944).

16.00 – 16.15 ч. Александър Маринов (Пловдив) – Непубликувани трудове на Петър Маринов, свързани с Родопите.

16.15 – 16.30 ч. Панайотис Крокидас (Държавен архив – Комотини, Гърция) – Документи за българската история, съхранени в архива в Комотини.

16.30 – 16.45 ч. Айдън Серкан (РИМ – Кърджали) – Създаване на Художествената галерия в Кърджали.

16.45 – 17.00 ч. Семра Идриз, Емил Пенчев (РИМ – Кърджали, Художествен отдел „Станка Димитрова“) – Родопите и орфизма в творчеството на Станка Димитрова.

 

17.00 – 17.30 ч. Дискусия и заключителни думи на конференцията.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!