Най-бедните региони в ЕС се нуждаят от постоянна подкрепа и специални стратегии, включително и България

Най-бедните региони в ЕС се нуждаят от постоянна подкрепа и специални стратегии, включително и България

Евродепутатите заявиха, че проектите, допринасящи за икономическото и социалното сближаване между регионите в ЕС, трябва да останат приоритет за инвестиционните политики на ЕС въпреки натиска върху бюджета на ЕС.

Отрицателните последици от икономическата и финансовата криза, особено за регионите с нисък растеж, намалиха ползотворния ефект от бюджетните политики, което доведе до съкращения в публичните инвестиции, подчертаха евродепутатите в резолюция, приета с 488 гласа „за“, 90 „против“ и 114 „въздържал се“ във вторник.

Освен приоритетно финансиране от ЕС тези региони се нуждаят от специално обособени стратегии, за да се преодолеят различията и да се предложат динамични перспективи за населението им.

Евродепутатите призовават да се вземат мерки за:

дефиниране на „изоставащи“ региони на ниво NUTS III и по-добре насочено финансиране за тях;
подпомагане на образованието и професионалното обучение, за да се намали безработицата и да се насърчат младите хора да останат в съответните региони;
осигуряване на по-лесен достъп до кредити за предприятията;
подпомагане и подобряване на управлението на регионалните институции;
подпомагане на продуктивни стопански дейности, като устойчив туризъм, кръгова икономика и земеделие.

Доклад на ЕК относно конкурентоспособността в регионите с ниски доходи и нисък растеж, публикуван през април на 2017 г., поставя акцент върху 47 изоставащи региона в 8 държави членки: „региони с нисък растеж“ с брутен вътрешен продукт близък до средния за ЕС, но с ниски темпове на растеж (в Италия, Испания, Гърция и Португалия), и „региони с ниски доходи“ с нисък брутен вътрешен продукт, но с окуражителни тенденции за растеж (в България, Румъния, Унгария и Полша).

Приблизително един на всеки шест граждани на ЕС живее в изоставащ регион (83 милиона жители), от които 32 милиона живеят в региони с ниски доходи и 51 милиона – в региони с нисък растеж.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре