НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Смилян обявява началото на конкурса „Най-оригинално пано от смилянски фасул“

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Смилян обявява началото на конкурса „Най-оригинално пано от смилянски фасул“

През 2021 г. конкурсът за най-оригинално пано или приложно изделие от Смилянски фасул ще се проведе за 17-ти път. Той е част от ежегодния Празник на Смилянския фасул, организиран от НЧ "Проф. д-р Ас. Златаров 1927" - с. Смилян и Кметство - с. Смилян, с подкрепата на Община Смолян и участието на производители от района на Горното поречие на р. Арда. Конкурсът е отворен за участие за деца от детските градини и учащи в основните училища, без ограничение касаещо местоположението на съответното образователно заведение и местоживеенето на участника.

Тематиката на конкурса е отворена, за да могат участниците да разгърнат въображението си без ограничения. Участието може да бъде индивидуално или с колективно изработена творба. Произведенията трябва да бъдат изработени изцяло от или с преобладаващ материал фасул.

Всяко пано, участващо в конкурса, следва да бъде придружено от подписана от родител Декларация за съгласие (Приложение 2). Работите на участниците в конкурса ще се приемат до 14.00 ч. на 27.10.2021 г. /сряда/ в Посетителски информационен център – с. Смилян на адрес: ул. „Бреза” 18, с. Смилян 4770, предвид необходимостта участващите пана да бъдат карантинирани 72 часа преди показването им пред публика на 30.10.2021 г., съгласно изискванията за спазване на противоепидемични мерки. Работите на участниците ще бъдат класирани в три възрастови категории: от 3 г. до 6 г./7 г. (деца от детски градини); от І-ви до ІV-ти клас; от V-ти до VІІІ-ти клас.

Журито на конкурса ще ги оценява по два основни критерия - оригиналност на идеята и креативност и сложност, прецизност и надеждност на изработката. Ще бъдат присъдени по три награди във всяка от трите възрастови категории и една специална награда.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре