Недялко Славов: „Необходима е активна превантивна работа по отношение на безопасността за движение, има воля решенията, които взимат областните комисии, да се превеждат в изпълнение”

Недялко Славов: „Необходима е активна превантивна работа по отношение на безопасността за движение, има воля решенията, които взимат областните комисии, да се превеждат в изпълнение”

Областният управител Недялко Славов откри заседание на Областната комисия по безопасност на движението, като отбеляза, че това е една от основните политики на правителството в областта на сигурността, предвид зачестяването на инцидентите от пътно-транспортни произшествия и  все още високия брой на жертвите в годишен план. „Съобразно отчета на МВР за миналата година, единственото направление с негативни тенденции е увеличаване броя на жертвите от ПТП, както и броя на инцидентите по републиканските и общинските пътни мрежи. Констатираме, че основният акцент трябва да падне върху превантивната работа. Аз отдавам голямо значение на работата на областната и общинските комисии по безопасност на движението и в тази връзка планираме заседанията на Областната комисия да се провеждат поне два пъти в годината, за да засилим тази превантивна дейност, да коментираме в детайли критичните участъци, причините, поради които възникват пътно-транспортни произшествия.”  

         Славов отбеляза, че констатациите от отчета за миналата година на ОД на МВР Смолян показват, че 96% от ПТП стават по вина на водача. „Разчитам на ползотворната работа на членовете на комисията и решенията, които се вземат, още повече, че взетите решения се превеждат в изпълнение.”, каза областният управител, като даде за пример обезопасяването на панорамния път от Пампорово до Смолян. „Един доказано критичен участък, който със средства на АПИ беше започнат и се планира да бъде завършен окончателно в рамките на тази календарна година.”

       „Необходима е активна превантивна работа по отношение на безопасността за движение, има воля решенията, които взимат областните комисии, да се превеждат в изпълнение. Предизвикателствата пред нас в Смолянска област са сериозни, въпреки че ние стоим възможно най-добре в сравнение с останалите области в страната, аз не мисля, че трябва да се примиряваме, а трябва да положим усилия, за да сведем до минимум броя на жертвите от ПТП.”, подчерта Славов.

       В рамките на днешното заседание беше обсъдено състоянието на общинската и републиканската пътна мрежа в област Смолян и предприетите мерки за подобряването й.

        Представители от общините и инж. Костадинка Миланова – началник на ОПУ-Смолян докладваха за резултати от извършените проверки на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в областта. Беше обсъдена и необходимостта на места да бъде  подновена пътна маркировка след зимния сезон.

      Главен инспектор Костадин Марковски от сектор „Пътна полиция” при ОД МВР-Смолян представи анализ на пътно-транспортните произшествия в област Смолян през 2017 година и прилагането на съвременните технологии в контролните действия.

      Началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева говори по отношение на предприетите мерки за безопасност на движението в училищата и детските градини на територията на област Смолян за настоящата учебна година, както и тяхното изпълнение.

     По време на дискусията бяха обсъдени и дадени предложения за дейности и мерки за подобряване безопасността на движението. Наблегна се върху необходимостта от съставяне на генерален план за организация на движението по общини.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре