Николай Колев/директор на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“: „Няма нищо по-тъжно от едно празно училище“

Николай Колев
ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян отбелязва 95 години Основно училище
 
- Г-н Колев, тази учебна година е безпрецедентна. Вече два месеца децата се обучават дистанционно, така и ще завърши. Как се справихте вие с този процес и какви трудности срещнахте при организирането му?
Мисля, че нашето училище, както и голям брой от училищата в страната, успяхме да се справим със ситуацията. Ние бяхме предварително подготвени. От три години училището има изградена платформа в Teams, която трябваше само да бъде активирана и в рамките на два дни успяхме да се включим. Малко по-трудно беше първата седмица, когато децата трябваше да бъдат обучени и се наложи да имаме индивидуална работа, но вече от разстояние, с всяко дете. След това вече нещата тръгнаха много добре и успешно ще приключим учебната година в електронна среда.
 
-Обхванати ли са на 100 % децата в дистанционното обучение? Срещнахте ли подкрепа от страна на родителите?
Учениците са обхванати на 100 % по различни начини. Много трудно е учениците от първи и втори клас да се обучават директно в платформата. Тогава на помощ идват родителите. Тук е мястото да отбележа, че обучението в електронна среда не би се случило без безрезервната помощ от страна на родителите, за което им благодаря.
 
- Деян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, посочи в едно интервю, че електронното обучение е успешно, но не е за продължително време. Как ще коментирате това?
Точно така е, защото при електронното обучение се губи непосредствената връзка учител – ученик. Учителят преподава през електронното устройство, но го няма този непосредствен контакт, който е изключително важен. Силата на учителя е в това да вдъхновява учениците си и да има непосредствена комуникация с тях. Иначе би била излишна нашата професия.
 
- Предстои НВО за седмокласниците, готови ли сте да обезпечите провеждането на изпитите?
Имаме по-малко от месец до провеждането на НВО по български език и по математика. Подали сме колеги за квестори, подготвили сме залите, в които ще се проведат изпитите. Непосредствено преди провеждането им отново ще бъдат дезинфекцирани помещенията. Ще се направи инструктаж на персонала, на квесторите, на учениците. Чакаме протоколи, по които трябва да бъдат осигурени безопасни условия за провеждане на НВО. Смятам, че всичко ще бъде съвсем нормално.
 
- Достатъчно подготвени ли са седмокласниците тази година или са ощетени?
Знаете, че министър Вълчев издаде заповед, с която част от материала отпадна и то не, защото не е предаден дистанционно, а за да се успокоят родители и ученици, които се притесняват, че ще има недобре усвоен учебен материал. Доколкото зависи от нас, ние сме ги подготвили нашите седмокласници. Лошото е, че предвиждахме в края на март да проведем пробни изпити, за да видим какво не са усвоили учениците, а и те да са подготвени чисто технически за НВО. За съжаление не успяхме да ги осъществим, но смятам, че в рамките на индивидуалните консултации, които предстоят с учениците, ще можем да им обясним как се провежда изпита.
 
- Въпреки всичко тази учебна година ще завърши и поглеждаме с надежда към 15 септември. Вече тече записването на първокласниците. Колко са децата записани в ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" и колко паралелки първи клас ще сформирате?
Подготовката за приемане на първокласници започна доста отдавна. Още в края на януари издадохме заповед за прием в първи клас. Планирали сме три паралелки. Засега още текат подаване на заявленията. Реалното записване ще стане след 31 май, когато от детските градини издадат удостоверения на децата и те съответно ги предоставят при нас. По последни данни над 50 родители са подали заявления, че искат децата им да учат в нашето училище.
 
- Сега е момента да поканите родителите. Защо трябва да запишат децата си при вас?
Училището се е утвърдило како един от центровете на духовността. Тук са учили много хора, които след това са давали облика на града, на областта, дори и на страната. Резултатите от работата тук говорят сами по себе си, така че по-голяма реклама от нашия труд не би трябвало да има. Обикновено при нас учат няколко поколение – бабата или дядото, майката и бащата сега и децата им. Нашето училище запазва традициите, в същото време се стремим и към новаторството. В това е и силата ни.
 
- Тази година отбелязвате 95 години Основно училище. Предвиждахте много прояви и голям концерт. Предвид извънредна обстановка, как ще отбележите годишнината?
Тодишнината ще отбележим виртуално. Няма да можем да направим голям концерт. Всички прояви ще бъдат във виртуалното пространство. Подготвят се много инициативи, които ще вървят през цялата седмица – започнахме с виртуални часове на класа, ще продължим с филм, който колегите създадоха за постиженията на училището. Ще отделим и специално внимание на тазгодишните носители на званията „Млад златаровец“ – четвъртокласничката Елена Стайкова, и на „Златаровската стипендия“ – седмокласниците Мария Гаврилова и Гергана Калоферова.
 
- Разбрахме, че училището има и осъвременен химн. Разкажете ни повече за идеята и реализацията й.
Училището има химн от 80-те години на миналия век. Подарен ни е от наш възпитаник - големият български композитор Димитър Петков, а текста е на големия поет Никола Гигов. През годините на всяко училищно тържество се е пеел редом с химна на Р България. Но нямаше оркестрация, можеше да се изпълнява единствено в съпровод на пияно и вокална група. Идеята ни беше във връзка с 95 годишнината да се направи оркестрация. Благодарение на спомоществователството на Училищното настоятелство, което между другото е едно от най-активното в града, композитор от Благоевград успя да направи оркестрацията и да го запише в студио, в изпълнение на симфоничен оркестър. Това щеше да е една от изненадите на концерта. Сега ще го чуем виртуално. Разбира се няма да има тази сила, както в голяма зала например, но се надяван на 15 септември да посрещнем най-малките с ново изпълнение на химна.
 
- Г-н Колев, вие сте областен председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и член на УС. Във времето на извънредното положение и дистанционно обучение по какъв начин подпомагате вашите членове и какви запитвания получавате от тяхна страна?
УС заседава редовно, независимо от извънредното положение, помагаме по всякакъв начин на колегите, най-вече със съвети. Във време на извънредно положение е много важно човек да получи увереност в това, което прави. Цялата общност на директорите успя да се справи максимално добре с това предизвикателство – обучението в електронна среда. Трудностите в началото идваха от самото организиране на процеса, а това е невъзможно да се случи без един директор, който добре знае какво да направи. Нашите членове се справиха прекрасно.
 
- Тогава процесът трябваше да се организира буквално за часове.
Точно така. 14 и 15 март 2020 г. бяха едни от най-сложните в кариерата ми като директор. Телефона не спираше да звъни, всеки се занимаваше с нещо, за да може на 16 март учениците да отворят електронните си устройства и да започнат да работят. И това се случи реално. Безспорна е ролята на всички в този процеса – учители, ученици, родители, директори.
 
- В навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура какво ще бъде вашето обръщение към всички - учители, ученици, родители, просветни дейци?
24 май 2020 г. ще бъде особен. За съжаление онзи празник, с който бяхме свикнали - с пълните с ученици дворове, с пълните с хора площади, тази година няма да го има. Независимо, че физически ще бъдем дистанцирани, духовно ще бъдем обединени. Обединени от обща кауза, че народ, който има специален празник за своята писменост, е народ неизтребим, народ, който ще пребъде във вековете, народ, който е запазил своята идентичност и култура повече от 1 300 години. На колегите – учители, на учениците и родителите пожелавам преди всичко да бъдат здрави. Тази година ние успяхме да усетим силата на това пожелание. Разбира се, успешно завършване на учебната година, безпроблемно лято и наесен отново да изпълним училищните дворове и училищните сгради с глъч, защото няма нищо по-тъжно от едно празно училище. Училище без ученици не е училище. Благодаря на всички за неимоверните усилия, които положиха, за да се осъществи дистанционното обучение.
 
Ели Дърмонева
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре