НОИ засилва контрола с нови бланки за болничните листове

bolnicataНа работна среща в Смолян здравни специалисти и представители на НОИ обсъдиха  новите бланки за болнични листове, влизащи в сила от 1 юли, съобщиха от здравната инспекция. Процесът от издаването до изплащането на болничните листове не трябва да е утежнен. Той трябва да гарантира спокойствието на болните чрез своевременното изплащане на сумите. Това заяви директорът на РЗИ – Смолян д-р Мими Кубатева по време на провелата се на 28 юни т.г. работна среща  във връзка с новата Инструкция №1 за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането от 1 юли т.г. на нова бланка «Болничен лист за временна неработоспособност».
Организаторите на срещата - ТП на НОИ в Смолян, запознаха присъстващите ръководители на лечебни заведения и председатели на общи лекарски консултативни комисии към лечебните заведения в област Смолян с новостите и най – често срещаните пропуски при издаването на болнични листове досега. В новата бланка  отпада финансовата част, попълвана от осигурителите. Отпада  и талонът към болничния лист. Режимите на лечение са променени в съответствие с чл. 15 , ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза от 2010г. и за улеснение се отбелязват с „Х”, вместо да се изписват с думи. Определени са отделни редове за имената на болния, родствената връзка и ЕГН в случаите, когато се ползва отпуск за гледане или придружаване на болен член от семейството. С цел упражняване на контрол по вече издадени болнични листове, в новите бланки ще се вписва уникалният идентификационен номер на всеки лекар, издал болничния лист. Издаденият документ задължително се вписва и описва в личната амбулаторна карта на болния, а за болничните листове, издадени от стационара и в историята за заболяването и в епикризата. В раздел IV на инструкцията са определени редът и задълженията на ръководителите на лечебни заведения за издаване, обработване и движение на болничните листове.
Промените влизат в сила от 1.07.2011г., но е предвиден преходен период, през който ще се използват едновременно новата и старата бланка на болничния лист. Старата бланка ще се използва до изчерпване на наличните количества , но не по – късно от 31.12.2011г. След 1 януари 2012г. неизползваните бланки от стария образец ще бъдат унищожени по специален ред.
Според директора на ТП на НОИ в Смолян г-н Атанас Луднев предстоящите промени от една страна ще са от полза на гражданите в страната, а от друга ще спрат източването на средства чрез болнични листове.
Информираме гражданите, че НОИ наблюдава болничните листове по 12 диагнози с продължителен отпуск по болест като изисква повторна експертиза от по-висшестоящия орган, което забавя плащането им минимум с около месец.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре