Нов милион за язовира, с който Доган стана известен като хидроинженер

Цанков камък
Почти един милион лева приготви Националната енергийна компания за подводен оглед на язовир "Цанков камък" с робот. Язовирът се намира в Смолянска област в територията на община Девин. Той е трето стъпало от хидроенергийната каскада "Доспат – Въча" и реализира енергийния потенциал на река Въча и нейните притоци. Въведен е в експлоатация през 2013 г.
 
Подробностите :  НЕК  е обявила обществена поръчка, чрез която ще избере кой да извърши подводния оглед с робот. Заданието е да се огледат щателно двата основни изпускантеля на язовирната стена. По-конкретно защитните решетки, стоманобетонава конструкция, тръбопроводните участъци, ремонтния и работния затвор и камерите между тях. От изпълнителя се изисква да заснеме на видео и снимки корозията по металните части и заваръчните шевове, ерозията в стоманобетоновата конструкция.
 
Прогнозната стойност на поръчката е 978 000 лв. с ДДС, а крайният срок за участие в нея е на 27-ми февруари.  
 
Източник: Актуално
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре