Нови правила на ЕС, които насърчават потребителите да поправят развалените уреди

.

 

•           По-голямата част от гражданите на ЕС предпочитат да поправят уред, от който са доволни, вместо да купуват нов

•           Въвежда се ново задължение за производителите да ремонтират продуктите, дори след изтичане на гаранцията

•           Предлага се потребителите да получават ваучери и други финансови стимули, за да предпочитат ремонта пред замяната

ЕП прие своята преговорна позиция относно нови мерки за утвърждаване на правото на поправка и за намаляване на въздействието на масовото потребление върху околната среда.

Парламентът прие позицията си относно засиленото „право на поправка“ за потребителите с 590 гласа „за“, 15 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се“. Предложението има за цел да насърчи по-устойчивото потребление чрез улесняване на ремонта на повредени стоки, намаляване на отпадъците и подпомагане на услугите за поправка.

 

Поправката вместо покупката, дори след изтичане на гаранцията

В рамките на законоустановения гаранционен срок, от продавачите ще се изисква да отдават предпочитание на ремонта, ако той е по-евтин или равен като разход на замяната с нова стока, освен ако ремонтът е невъзможен или е неудобен за потребителя. Евродепутатите също така предлагат удължаване на гаранцията с една година след поправката на уреда.

Потребителите ще имат право да изискват ремонт на стоки като перални машини, прахосмукачки, смартфони и велосипеди след изтичане на гаранцията. За да направят ремонтите по-привлекателни за потребителите, членовете на ЕП искат производителите да предлагат заместващи устройства за ползване в периода на ремонта. Ако дадена стока не може да бъде поправена, може да се предложи друга, преминала обновяване.

 

По-конкурентен пазар на ремонтите и стимули за избор на ремонт

Потребителите често се отказват да поправят даден уред поради високи разходи, затруднен достъп до услуги за ремонт или продуктов дизайн, който възпрепятства ремонта. Съгласно позицията на Парламента независимите сервизи, предприятията, извършващи обновяване на стоки, и крайните потребители ще имат достъп до всички резервни части, до информация за ремонта и до инструменти на разумна цена.

Национални онлайн платформи ще помагат на потребителите лесно да намират сервизи (включително кафенета за ремонт) и продавачи на стоки, преминали обновяване, в близост до тях. За да направят ремонтите по-достъпни и привлекателни, членовете на ЕП предлагат потребителите да получават ваучери и други финансови стимули чрез национални фондове за ремонт.

 

Цитат

Докладчикът Рене Репази (С&Д, Германия) заяви: „Този Парламент от години подкрепя правото на потребителите на ремонт и най-накрая можем да кажем, че отговаряме пряко на исканията на гражданите. Европейците искат да удължат живота на своите устройства, но това често е твърде скъпо или трудно. Приехме редица мерки, за да насърчим потребителите да избират ремонта пред замяната, със специален акцент върху подкрепата на независимите сервизи и създаването на финансови стимули. Очакваме Съветът скоро да приеме позицията си, така че да можем да започнем преговори за превръщането на тези мерки в закон и да проправим пътя за истинска европейска кръгова икономика“.

 

Следващи стъпки

След като Съветът приеме своята позиция на 22 ноември, преговорите с Парламента ще могат да започнат, като първата среща е насрочена за 7 декември.

Контекст

Изхвърлянето на потребителски стоки, които могат да бъдат ремонтирани, оказва огромно въздействие върху околната среда – всяка година в ЕС се генерират 261 млн. тона CO₂–еквивалентни емисии, добиват се 30 млн. тона ресурси и се изхвърлят 35 млн. тона отпадъци. Потребителите, които предпочитат да заменят стока, вместо да я поправят, губят общо приблизително 12 млрд. евро всяка година. Според проучване на Европейската комисия77% от гражданите на ЕС биха предпочели ремонт пред закупуването на нова стока.

Предложението за правото на поправка допълва инициативите на ЕС в областта на екодизайн и предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход.

Предложението отговаря на редица препоръки на гражданите, изложени в доклада относно Конференцията за бъдещето на Европа, именно 5(6), 5(7), 5(10) и 11(2) относно насърчаване на правото на поправка, гарантиране на дългосрочно и устойчиво използване на продуктите, информация за ремонта, мерки за справяне с преждевременното и планирано остаряване, по-дълги гаранции, осигуряване на достъп до резервни части, стимули за по-дълготрайно използване на продуктите и работа за по-устойчива и кръгова икономика.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре