Новини от Община Девин

Еднокартна помощ на хора с трайни заболявания отпусна община Девин

Със заповед на кмета Цветалин Пенков е сформирана постоянно действаща комисия към община Девин,която разгледа  постъпили молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ  на хора с трайни заболявания.…

Продължава изпускането на води от язовири в община Девин

Община Девин съобщава на гражданите, че във връзка с годишните технически прегледи ще продължи изпускането на води от основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик”. Това ще стане…

Преглеждат безплатно жители на община Девин

Община Девин и „МЦ-1 ДЕВИН"-ЕООД предприемат съвместна инициатива „Здраве за всички”. Целта е да се извършат профилактични прегледи на целеви и рискови групи от населението на община Девин за ранна…

Българо-гръцка среща се проведе в Девин по проект

Община Гърмен проведе конференция в Девин  под надслов „Повишаване качеството на живот на местните общности чрез туризъм”. Проектът  е българо-гръцки,между Община Гърмен и  Тасос. Девин беше домакин на събитието. Кметът…

Тайнства и мистерии в Триград

Село Триград вчера се "пукаше по шевовете" от придошлите от близо и далеч гости за традиционните "Орфически мистерии". Още в петък всички къщи за гости, хижи и хотели бяха пълни.…

Абонамент чрез RSS