Законодателен акт за изкуствения интелект: ЕП приема ключов закон

•          Гаранции по отношение на изкуствения интелект с общо предназначение •          Ограничения за използването на системи за биометрична идентификация от правоприлагащите органи •          Забрани за социално оценяване и употреба на ИИ за манипулиране…

Парламентът подкрепя по-строги правила на ЕС за безопасност на играчките

•          Забрана на най-вредните химикали, като например ендокринните разрушители •          Интелигентните играчки трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането им •          През 2022 г.…

Европейският парламент прие правила за прозрачност на политическото рекламиране

•          Повече информация за политическите реклами ще помогне на избирателите да направят информиран избор •          Защита на свободата на изразяване на мнение и на личните данни •          Забрана за спонсориране на реклами от…

Екопрестъпления: ЕП прие разширен списък на престъпните деяния и санкциите

•          Нов списък на престъпленията срещу околната среда, включващ незаконната търговия с дървен материал и изчерпване на водни ресурси •          Лишаване от свобода до десет години за отделни престъпления •          Глоби за предприятия…

Международен ден в памет на жертвите на Холокоста: Иренe Шашар, преживяла Холокоста, ще направи обръщение към евродепутатите

В четвъртък, 25 януари, Ирене Шашар, оцеляла във Варшавското гето, ще направи обръщение по време на пленарна сесия в Брюксел, посветена на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Председателят…

Евробарометър: Европейците ценят членството в ЕС и интересът им към европейските избори расте

72% от гражданите на ЕС считат, че тяхната страната е спечелила от членството си в ЕС, а 70% вярват, че действията на ЕС оказват въздействие върху ежедневието им. Повече от…

Европейският парламент приема преработени правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките

              •         По-малко ненужни опаковки и отпадъци •          Забрана на неразградими химикали в опаковките на храните •          Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки всяка година. Парламентът прие позицията си относно…

Нови правила на ЕС, които насърчават потребителите да поправят развалените уреди

  •           По-голямата част от гражданите на ЕС предпочитат да поправят уред, от който са доволни, вместо да купуват нов •           Въвежда се ново задължение за производителите да ремонтират продуктите, дори след…

Теми от седмицата в ЕП

Пестициди: Евродепутатите искат драстично намаляване на употребата на химически пестициди. Във вторник комисията по околна среда прие своята позиция относно мерките за осигуряване на устойчива употреба на пестициди и намаляване на…

Евродепутатите приеха въвеждането на цифрови визи за повишаване сигурността на Шенгенското пространство

•          Визите ще станат по-сигурни и по-трудни за фалшифициране •          Членовете на ЕП настояват за приобщаване и достъпност, независимо от езиковите умения, увреждания или слабо интернет покритие Евродепутатите гласуваха нов закон за…