Връчване на Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент за 2023 г.

На 29 септември 2023 г., петък, от 10.30 ч. в Мраморното фоайе в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ №1 ще бъде връчена Наградата за европейски гражданин…

В София се открива изложба „Съвременно изкуство в колекцията на Европейския парламент – номинирани творби“

Бюрото на Европейския парламент в България и Национална галерия/ Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ)  откриват  изложба „Съвременно изкуство в колекцията на Европейския парламент – номинирани творби“ на 20 септември,…

Суровини от изключителна важност: Гарантиране на доставките и суверенитета на ЕС

•          Стратегически партньорства с трети държави в областта на суровините от изключителна важност •          Намаляване на бюрокрацията, стимулиране на иновациите и разработване на алтернативни материали •          Повишена кръговост и амбициозни цели за рециклиране…

Проституция в ЕС: Евродепутатите настояват за повече защита и намаляване на търсенето

•          Различните разпоредби в ЕС водят до организирана престъпност •          Проституцията е маргинализирана и криминализирана, което пречи на достъп до основни услуги на проституиращите лица •          Намаляването на търсенето би предотвратило и намалило…

Замърсяване на въздуха: Евродепутатите искат по-строги ограничения за постигане на нулево замърсяване до 2050г.

•          По-строги пределни стойности до 2035 г. за редица замърсители •          Индексите за качество на въздуха в цяла Европа трябва да бъдат хармонизирани •          Държавите от ЕС трябва да изготвят пътни карти за…

Европейски избори 2024: 15 допълнителни места, разпределени между 12 страни

•         По две допълнителни места за Франция, Испания и Холандия •          По едно място за Австрия, Дания, Белгия, Полша, Финландия, Словакия, Ирландия, Словения и Латвия •          Членовете на Парламента критикуват липсата на лоялно…

ЕП подкрепя мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

•          Делът на възобновяемите източници ще трябва да стане 42,5% в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г., като целта е дори 45% •          По-бърза процедура за одобрение за внедряване на…

Евродепутатите подкрепиха Илиана Иванова за нов комисар

Днес Европейският парламент одобри назначаването на Илиана Иванова за комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. 522 евродепутати гласуваха "за", 27 - "против", 51 - "въздържал…

ЕП прие правила за устойчиви продукти и борба с подвеждаща „зелена“ пропаганда

Трябва да се забранят общо звучащи екологични твърдения, които не са подплатени с доказателства Не трябва да се позволява нарочно ограничаване на трайността на продукта Продуктите трябва да работят добре…

ЕП прие ключови закони в областта на климата до 2030 г.

•          Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък •          Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г. •          Нов инструмент…