ЕП подкрепя мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

•          Делът на възобновяемите източници ще трябва да стане 42,5% в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г., като целта е дори 45% •          По-бърза процедура за одобрение за внедряване на…

Евродепутатите подкрепиха Илиана Иванова за нов комисар

Днес Европейският парламент одобри назначаването на Илиана Иванова за комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. 522 евродепутати гласуваха "за", 27 - "против", 51 - "въздържал…

ЕП прие правила за устойчиви продукти и борба с подвеждаща „зелена“ пропаганда

Трябва да се забранят общо звучащи екологични твърдения, които не са подплатени с доказателства Не трябва да се позволява нарочно ограничаване на трайността на продукта Продуктите трябва да работят добре…

ЕП прие ключови закони в областта на климата до 2030 г.

•          Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък •          Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г. •          Нов инструмент…

Превоз на отпадъци: евродепутатите настояват за по-стриктни правила на ЕС

•          По-строги правила за опазване на околната среда и човешкото здраве •          Отпадъците, превозвани извън ЕС, трябва да се управляват по екологосъобразен начин •          Членовете на ЕП искат да забранят износа на пластмасови…

Права на хората с увреждания: Парламентът призовава за нов начин на мислене

•          Членовете на ЕП настояват за по-добро използване на средствата на ЕС, да не се отпускат европейски средства за сегрегирани заведения •          Необходими са европейски реформи за…

ЕП: бюджетът на ЕС за 2023 г. трябва да се фокусира върху Украйна, енергетиката и пандемията

•          Общият бюджет, определен от ЕП за следващата година, е 187.3 милиарда евро, преди старта на преговорите с държавите членки •          Възстановено е необходимото финансиране за ключови програми, съкратени от правителствата на…

Европейският парламент одобрява планове за попълване на запасите от газ преди зимата

  •          Попълване на запасите, за да бъдат защитени гражданите и предприятията, в случай че доставките на газ намалеят •          Равнище от минимум 80% на запасите от газ към 1 ноември 2022…

Комисията по околна среда в ЕС ще обсъди варианти за напредък по законодателството за въглеродните емисии

След като евродепутатите отхвърлиха доклада относно промените в схемата на ЕС за търговия с емисии, три проектозакона, част от пакета „Подготвени за цел 55“, са в очакване на политическо споразумение.…

Членовете на ЕП подкрепят целта за нулеви емисии за леки автомобили и микробуси през 2035 г.

•          ЕП призовава за методика за оценка на целия жизнен цикъл на емисиите на CO2 •          Смекчаване на отрицателното икономическо въздействие на прехода с целево финансиране Парламентът подкрепя преразгледаните стандарти за емисиите…