Кражбите са сред най-честите престъпления на непълнолетните в Смолянско

През 2022 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 125 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят…

Смолянска област се нарежда на челно място по приходи от нощувки през януари 2023 година

През януари 2023 г. в област Смолян са функционирали 210 места за настаняване с над 10 легла, от които 91 са хотели и 119 - други места за краткосрочно настаняване (хижи,…

Област Смолян е на 25-то място по показател „средна брутна работна заплата” през четвърто тримесечие на 2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2022 г. нарастват с 1.3% спрямо края на септември 2022 г.…

217 места за настаняване с над 10 легла са функционирали в област Смолян през декември миналата година

През декември 2022 г. в област Смолян са функционирали 217 места за настаняване с над 10 легла, от които 93 са хотели и 124 - други места за краткосрочно настаняване (хижи,…

Смолянска област е на четвърто място в страната по дял на домакинствата с достъп до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2022 г. 90.3% от домакинствата имат достъп до…

Етнокултурните характеристики на населението на област Смолян

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.),…

Социално- икономически характеристики на населението в Област Смолян към 07 септември 2021 година

 Образователна структура на населението   Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7…