Няма да има  пластмасови  изделия за еднократна употреба  в ЕС от 2021 г.

Няма да има  пластмасови  изделия за еднократна употреба  в ЕС от 2021 г.

Пластмасовите изделия за еднократна употреба, като чинии, прибори, сламки, дръжки за балони и клечки за уши, ще бъдат забранени в ЕС след новите гласувани правила. Тези продукти, които съставляват 70% от морските отпадъци, ще се забранят на пазара на ЕС от 2021 г., според приетото от Парламента законодателно предложение.

Евродепутатите добавиха в списъка на забранените пластмаси на пазара на ЕС от 2021 г.: оксо-разградими пластмасови продукти като опаковки, както и съдове, направени от експандиран полистирен, които се използват за съхранение на храна, предназначена за бърза консумация.

Използването на редица други продукти, за които не съществуват алтернативи, трябва да бъде намалено с минимално 25 % от държавите членки до 2025 г. Това включва кутиите за еднократна употреба за бургери, сандвичи, плодове, зеленчуци, десерти или сладолед. Държавите членки трябва да предложат национален план за насърчаване използването на продукти подходящи за многократна употреба, за повторна употреба и за рециклиране.

Други пластмаси, като бутилките за напитки, ще трябва да се събират разделно и до 2025 г. 90% от тях да могат да се рециклират.

Евродепутатите одобриха мерки, които засягат отпадъците от тютюневи изделия и по-специално цигарените филтри, съдържащи пластмаса. Те ще трябва да се намалят с 50% до 2025 г. и с 80% до 2030 г.

Един единствен цигарен фас е достатъчен да замърси от 500 до 1000 литра вода, и когато се изхвърли на пътя, са нужни 12 години, за да се разгради напълно.  Това е   вторият най-често срещан пластмасов замърсител.

Държавите членки трябва също да гарантират, че поне 50% от изгубените или изоставени риболовни приспособления, съдържащи пластмаса, се събират всяка година. Поставената цел за рециклирането им е най-малко 15% до 2025 г.

Страните на ЕС ще трябва да гарантират, че производителите на тютюневи изделия ще покриват разходите за събиране на отпадъците от тези продукти, както и последващите разходи за превоз, обработка и събиране на отпадъците. Същото се отнася и за производителите на риболовни съоръжения, които трябва да  участват в процеса на рециклиране.

Докладчикът Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия) коментира: „Приехме най-амбициозното законодателство за справянето с пластмасите за еднократна употреба. Сега зависи от нас да запазим хода на предстоящите преговори със Съвета, които трябва да започнат още през ноември. Това гласуване проправя пътя към бъдещата амбициозна Директива. От съществено значение е да се опази морската среда и да се намалят разходите за екологични щети, дължащи се на замърсяването с пластмаси в Европа, оценени на 22 милиарда евро до 2030 г. "

Андрей Ковачев (ЕНП, България) отбеляза: „Според някои прогнози до 2050 г. ще има повече пластмасови отпадъци отколкото риба в океаните, ако не предприемем спешни мерки. Ограничаването на замърсяването с пластмаси е необходимо, за да се опазят плажовете и морето чисти, като същевременно се защити здравето на европейските граждани от отрицателното въздействие на морските отпадъци, които се разграждат във водата и попадат в крайна сметка на нашата трапеза.  Това е също икономическа възможност - да се намали загубата на ценни ресурси от еднократното използване на пластмасови материали и да се подобри качеството на туристическите услуги.“

Момчил Неков (С&Д, България) също коментира: „Прекомерната употреба на пластмасови изделия води до присъствието на микропластмаси във водата и почвите. 85% от замърсителите в моретата и океаните са пластмаси. Доброволните акции по събиране на отпадъци са похвални, но за съжаление това не е устойчив модел на справяне с проблема. Събирането на отпадъци е споделена отговорност. Намаляване на ефектите от тях ще бъде осезаемо, ако бъдат заменени основните трудно или неразградими продукти още на производствено ниво. Вместо да увеличаваме данъците за сметосъбиране, трябва да въведем индустриални стандарти, които да гарантират чиста околна среда.“

Докладът на Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия) беше приет с 571 гласа „за“, срещу 53 гласа „против“ и 43 „въздържал се“. Парламентът ще започне преговори със Съвета след като европейските министри приемат своята позиция по законодателното предложение.

Според Европейската комисия, повече от 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените продукти в забраната покриват 70% от всички морски отпадъци. Поради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва в моретата, океаните и плажовете в ЕС и по света. Пластмасови остатъци са открити в морските обитатели - тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните, следователно и в хранителната верига на човека.

Пластмасите са удобен, приспособим, полезен и икономически ценен материал, но те трябва да бъдат по-добре използвани, повторно използвани и рециклирани. Когато те се изхвърлят, икономическото въздействие на пластмасата обхваща не само изгубената икономическа стойност на материала, но и разходите за почистване и причинява загуби на туризма, риболова и корабоплаването.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре