Menu
Вторник, 06 Юни 2017 17:10

Област Смолян е на 25-то място по средна работна заплата

Написана от
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г., област Смолян е на 25-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 372 лв., Стара Загора - 963 лв. и Варна - 959 лева.
 
По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2017 г. намаляват с 4.8% спрямо края на декември 2016 г. и достигат 31.2 хил., като намалението на наетите в обществения сектор е с 0.9%, а в частния сектор - с 5.9%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 28.5%, „Операции с недвижими имоти” - с 26.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ - 21.2%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост” - с 12.4% и „Строителство” - със 4.1%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 37.4 и 10.4%.
В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 1.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.9%.
Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2017 г. е 676 лв., за февруари - 715 лв. и за март - 726 лева.
 
Заснемане 001PNG
 
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 0.8% и достига 706 лв. при 1 006 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 820 лв., а за частния - 670 лева.
Увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., е регистрирано в дейностите „ Операции с недвижими имоти” - 31.6%, „Транспорт, складиране и пощи” - 28.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ - 14.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” - с 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 18.6% и „Строителство” - с 16.0%.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 5.7%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – 1 308 лв., „Добивна промишленост” – 1 073 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство” - 890 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - 485 лв., „ Други дейности ” - 487 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 500 лева.
 
 ТСБ "ЮГ" - ОСИ - Смолян
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!