Областна дирекция на МВР - Смолян обявява конкурс за назначаване на държавна служба на 12 полицаи

.

Със заповед на главния секретар на МВР е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Смолян на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

- полицай - старши полицай - 5 (пет) вакантни длъжности;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 5 (пет) вакантни длъжности;

- младши автоконтрольор - 2 (две) вакантни длъжности.

Изисквания към кандидатите:

-          Да са български граждани;

-          Да имат завършено средно образование;

-          Да не са осъждани и привлечени, като обвиняеми;

-          Да не са навършили 41 години, към датата на обявяване на конкурса.

             

             Необходими документи:

-          Заявление приложение №4 към чл. 13, ал.1 от Наредба №8121з-344/2014 г.;

-          Нотариално заверено копие на диплома за средно образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 141 ал.3 ЗПОУ;

-          Копие на СУМПС – за длъжността младши автоконтрольор и полицай /ВПА/.

            Документите за участие в конкурса ще се приемат в звено „Човешки ресурси“  при ОДМВР – Смолян до 26.02.2024 г. включително, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 67, всеки работен ден от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч.

            Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница на ОДМВР Смолян в рубриката „Конкурси”.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре