Menu
Вторник, 19 Февруари 2019 08:34

Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията обсъди предизвикателствата в контекста на присъединяването на България към Шенген

Публикувана от Прочетена 697 пъти
Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията обсъди предизвикателствата в контекста на присъединяването на България към Шенген снимка: ОА Смолян

Под председателството на областния управител Недялко Славов, днес заседава Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията. Членовете на съвета обсъдиха и изразиха позиция по темите в попълнените от тях въпросници, относно нагласите в обществото и готовността на органите на държавната и местна власт за приемане на предизвикателствата в контекста на присъединяването на Република България към Шенген, които са част от провежданото проучване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) в партньорство със Софийски форум за сигурност.

       Обобщавайки информацията от проучването, с цел установяване на  впечатленията и действията на съответните институции по темите, свързани с приемането на страната ни в Шенген, Областният съвет стигна до становище, считайки че е необходимо добро взаимодействие между институциите и задължително съвместни усилия на всички държавни органи, които са призвани да се борят с престъпността и в частност корупционните практики и нарушението на нормативната база, касаеща функционирането на шенгенското пространство. Всички институции следва да си сътрудничат ефективно, както за актуализиране на нормативната база, така и с общи усилия да противодействат на нарушенията и престъпленията, да се ускорят работещите механизми за бързо правораздаване и да се разгледат възможностите за премахване на излишния формализъм в наказателния процес. Да се приложат добрите европейски практики, да се търси вариант за повишаване прозрачността и отчетността в работата на всички власти, да се гарантира независимостта на съдебната власт, както и да се спазва разделението между отделните власти. Привличане на медиите и заинтересованите страни, като възможност за коректно информиране на обществото и създаване на доверие към предприетите мерки и действия.

     По време на заседанието бяха отчетени предприетите мерки и тяхното изпълнение през 2018 година от  Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и бяха предложени и обсъдени мерки и дейности, които да бъдат включени в План на Областния съвет за противодействие на корупцията през 2019 г. Сред тях са: подобряване на сътрудничеството с местната власт, както и с териториалните звена на държавната изпълнителна власт, с цел обмен на информация и стиковане на действията при предотвратяване на корупционни практики; изискване на доклади от всички териториални звена, общински администрации и съвети за постъпили сигнали за корупция и предприетите от тях действия; изискване на доклади от общините и териториалните звена на изпълнителната власт за изпълнение на задълженията им по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

       Областният управител предложи на следващото заседание, което по индикативен график ще се проведе в началото на второто полугодие, да бъдат поканени представители на КПКОНПИ, за да се коментират темите, свързани с превенцията и противодействието на корупцията, антикорупционни политики, мерки и добри практики, които биха подпомогнали подобряване работата на Областния съвет.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!