Областният управител д-р Румен Пехливанов проведе информационна среща с представители на ръководството на EVN България

.
Областният управител на област Смолян д-р Румен Пехливанов проведе информационна среща с представители на ръководството на EVN България. Участваха заместник областният управител Андриян Петров, Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България и инж. Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг. Те запознаха д-р Пехливанов с инвестиционните намерения на компанията за настоящата година, като отбелязаха, че акцентът в дейността им през 2024 г. е развитието на електроразпределителната мрежа и дигитализацията на клиентски услуги и работни процеси.

За област Смолян инвестиционните намерения на Дружеството за настоящата година са в размер на 7,5 млн. лв., с които ще бъде развита електропреносната мрежа и повишена сигурността на захранването. Чрез реконструкция на мрежата средно и ниско напрежение трайно ще бъдат намалени загубите на електроенергия. Представителите от EVN България отчетоха, че за периода от началото на 2005 до 30 април 2024 година в област Смолян са инвестирани 150,1 млн.лв. за 991 км нови електропроводи и 185 нови ТП и ВС.

Дискутирани бяха и теми, свързани с готовността на Електроразпределение Юг за реакция в случаи на непредвидени аварии и наличието на високопроходима техника и материали по места. Само за последната година в регионалните звена са доставени над 130 бр. нови аварийни автомобили и специализирана техника – 18 мобилни агрегата с обща мощност над 2,5 MVA и 4 мобилни ТП с обща мощност над 2,4 MVA. Представителите на ръководството на EVN България Калина Трифонова и инж.Здравко Братоев декларираха пред областния управител д-р Румен Пехливанов, че Дружеството разполага с над 70 дежурни екипа, нов модерен диспечерски център за управление на мрежата, 3 регионални центъра за специализирана техника, 4 центъра за кабелни лаборатории, както и функциониращ Кризисен щаб, който при извънредни ситуации ръководи възстановителните дейности по региони.

По време на срещата специално внимание се обърна върху поддържането на добра комуникация и сътрудничество между Компанията и местната власт, с цел да бъдат задоволени нуждите от електроенергия на домакинствата и бизнеса, както и при прекъсване на електрозахранването в извънредни ситуации да има максимална координация в усилията за възстановяване на захранването.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре