Областният управител Стефан Сабрутев определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2023 година

Областният управител Стефан Сабрутев определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2023 година
Във връзка с повишаването на температурите, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари, областният управител Стефан Сабрутев определи пожароопасният сезон в област Смолян да бъде за периода от 03 април 2023 г. до 30 ноември 2023 г. Изтегли ЗАПОВЕД
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре