Областният управител участва в дискусионна среща на Обществен съвет и връчването на дипломи на Випуск 2023 от Филиал-Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“

.

   Областният управител Захари Сираков беше официален гост на Тържествена церемония по случай връчването на дипломи на Випуск 2023 към Варненския свободен университет „Черноризец Храбър",  Филиал-Смолян. „Доброто образование е най-ценната инвестиция в бъдещето ви, но без постоянство и трудолюбие не е гаранция за успех!  Затова бъдете усърдни, следвайте мечтите си, надграждайте знанията и уменията, придобити тук, развивайте интелектуалния си потенциал! Така ще се изградите като професионалисти и ще имате основателно самочувствие и увереност!“, Сираков поздрави абсолвентите по случай дипломирането им и им пожела успешна реализация. Той изказа благодарност към ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър“ и в частност към Филиал-Смолян, за усилията, които полагат, за поддържане на академичния дух в региона, за стремежът им да подготвят кадри, отговарящи на нуждите на местната икономика, с което спомагат за преодоляване на демографската криза. „Вашата активна позиция, относно справянето с наболели обществени проблеми, е достойна за уважение и може да служи за пример!“

        Във Випуск 2023 се дипломираха 135 абсолвенти в специалности „Защита на националната сигурност“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Водоснабдяване и канализация“, както и абсолвенти от магистърските програми „Данъчен и митнически контрол“, „Европейска администрация и управление на проекти“, „Водоснабдяване и канализация“. Дипломите на отличниците бяха връчени от областния управител  Захари Сираков, доц. д-р Анелия Пържанова – директор на Филиал-Смолян, доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“, Николай Мелемов – кмет на община Смолян.        Поздравления от името на завършващите студенти поднесе отличничката Мария Кикьова.

Сред гостите на тържеството бяха академичното ръководство на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" - доц. д-р Красимир Недялков, проф. д-р Петър Христов, доц. д-р Елеонора Танкова, г-н Яни Янев, Захари Сираков – областен управител на област Смолян, Зарко Маринов – заместник областен управител на област Смолян, Хайри Садъков – народен представител, кметове на общини от региона и съседни региони, ръководители на държавни и общински институции, работодателски организации, представители на бизнеса и медии.

По инициатива на академичната общност, местната и изпълнителната власт, експерти от практиката и бизнеса, се проведе дискусионна среща на Обществен съвет към Филиал-Смолян. Целта беше да се обсъдят възможностите  за разширяване на взаимодействието между местната власт, бизнеса и науката, както и съдействие от страна на образователната общност, държавните и неправителствените организации за гарантиране на по-добро и приобщаващо качествено образование, съобразено със световните стандарти. Разгръщането  на академичния профил на Филиал-Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“ и предлагането на нови специалности, адаптирани към обществените тенденции, бяха част от акцентите на проведения форум.

Почетен плакет за цялостен  принос към дейността на  институцията получи г-жа Таня Марева – зам. главен редактор на  сп. „Родопи“ към Филиала  на ВСУ „Черноризец Храбър“.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре