Областното представителство на Камара на строителите в Смолян бе домакин на изнесено заседание на Управителния и Контролния съвет на браншовата организация

Областното представителство на Камара на строителите в Смолян бе домакин на изнесено заседание на Управителния и Контролния съвет на браншовата организация

В периода 23-24.06.2021г. в Смолян се събраха областните председатели и членовете на Управителния и Контролния съвет на Камарата на строителите в България. Изнесеното заседание на КСБ бе проведено в областния град по покана на Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП-Смолян и член на УС на КСБ. След един продължителен период, в който провеждането на присъствени събрания бе невъзможно, тук заседаваха ръководните органи на професионалната организация, за да обсъдят състоянието на строителния сектор, текущи проблеми и начините за преодоляването им.

„Ако днес се събираме в Родопите - една от най-здравите български твърдини, то нека тази среща бъде символ на добрата воля, здравия разум и правилната визия за развитие на Камарата на строителите и на нашия бранш“ – заяви Кехайов и представи пред гостите материал за най-актуалните строителни обекти, възможностите и потенциала на област Смолян.

Дневният ред на заседанието включи още обсъждане на икономическото състояние на сектор строителство през първото тримесечие на 2021г., програмите за обучение на „Строителна квалификация“ ЕАД, информация за учредяването на сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор Строителство“, както и вътрешноорганизационни въпроси съобщиха от КСБ ОП-СМОЛЯН.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре